Blog
system wizyjny

W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym zapewniony jest system kontroli jakości. Jedną z metod cieszących się coraz większą popularnością jest kontrola wizyjna. Na czym ona polega?

Czytaj więcej: Rola systemów wizyjnych w kontroli jakości procesów przemysłowych

wskaźnik OEE

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach współczesnej zglobalizowanej gospodarki, która jest nastawiona na uzyskiwanie maksymalnych możliwych do osiągnięcia wyników, wymaga daleko posuniętej optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów. Dotyczy to zarówno projektowania wszystkich procesów, jak i ich realizacji. Do kontroli stopnia, w jakim są wykorzystywane posiadane przez firmę aktywa, służą różnego rodzaju metody zarządzania. Jedną z nich są elementy technik korzystających z analizy wskaźników, pokazujących działanie przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania.

Czytaj więcej: Efektywne wykorzystanie maszyn. Czym jest wskaźnik OEE

inteligentna produkcja

Rozwój nowoczesnych technologii wytwarzania jest szansą, a zarazem wyzwaniem dla większości przedsiębiorstw produkcyjnych. Dzięki możliwości coraz większej automatyzacji poszczególnych procesów oraz stosowaniu maszyn pozwalających na szczegółową kontrolę parametrów pracy i dopasowywanie ich działania do ciągłych zmian poszczególne firmy zyskują lepszą konkurencyjność i budują swoje perspektywy utrzymania się na rynku.

Czytaj więcej: Inteligentna produkcja, czyli Przemysł 4.0 w teorii i praktyce