Rosnące koszty nośników energii i zmiany w strukturze finansowanie wydziałów powodują, że wiele zakładów interesuje się komputerowym systemem rozliczania mediów. Stosunkowo wiele z nich ma rozliczanie energii elektrycznej, natomiast rozliczanie gazu, wody, pary, ciepła i innych mediów technologicznych nie jest realizowane wcale lub tylko na podstawie wpisów do ksiąg. Taka forma jest bardzo pracochłonna, daje niewielkie możliwości analizy danych i praktycznie uniemożliwia szybką reakcję na przekroczenie zakontraktowanych ilości - co wiąże się z karami.

Czytaj więcej: Bilansowanie mediów

Wspólnie z fabryką wtryskarek PONAR z Żywca opracowany został system śledzenia produkcji i zbierania danych pod kątem analizy statystycznej kontroli procesu SPC. Aplikacja wykorzystuje specjalizowaną bibliotekę, która przetwarza dane pod kątem analizy:

  • Pareto,
  • rozkładu normalnego,
  • oraz rozkładów X ind, X-S, X-R.

Czytaj więcej: Systemy jakości pracy dla wtryskarek

Systemy monitoringu i wspomagania produkcji to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej automatyki. W tym zakresie Abis dostarcza klientom najnowsze rozwiązania Wonderware, GE Proficy PE, WinCC, RSView, które cechuje: otwartość na rozbudowę, standardy komunikacyjne w środowisku MS Windows, łatwa współpraca z różnymi urządzeniami.

Czytaj więcej: Systemy monitorowania i wizualizacji produkcji