Rosnące koszty nośników energii i zmiany w strukturze finansowanie wydziałów powodują, że wiele zakładów interesuje się komputerowym systemem rozliczania mediów. Stosunkowo wiele z nich ma rozliczanie energii elektrycznej, natomiast rozliczanie gazu, wody, pary, ciepła i innych mediów technologicznych nie jest realizowane wcale lub tylko na podstawie wpisów do ksiąg. Taka forma jest bardzo pracochłonna, daje niewielkie możliwości analizy danych i praktycznie uniemożliwia szybką reakcję na przekroczenie zakontraktowanych ilości - co wiąże się z karami.

Abis oferuje sprawdzone już rozwiązania (patrz lista referencyjna : MPEC Mielec, Cukrownia Malbork, WZP) dostosowane do skali przedsiębiorstwa. Dane mogą być przesyłane bezpośrednio do arkusza MS Excela, do bazy danych np. MS Access lub dla dużych ilości danych oferujemy rozwiązanie oparte na hurtowni danych dla przemysłu IndustrialSQL Serverze.

Prosimy o kontakt, przyjedziemy do Państwa, zaprezentujemy rozwiązania i wspólnie opracujemy najlepsze koncepcje.