Roboty przemysłowe - Kawasaki
Kawasaki seria F Kawasaki seria M
Kawasaki seria FCKawasaki seria Z
seria F
seria M
seria FC
seria Z

Kontrolery

Kawasaki kontrolery seria D
seria D