Zakres zastosowań robotów obejmuje m. in.:

  • pakowanie
  • paletyzowanie
  • spawanie
  • malowanie
  • polerowanie
  • czyszczenie
  • szlifowanie
  • montaż
  • wykańczanie wyrobów
  • obsługę gniazd produkcyjnych

Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w miejscach niebezpiecznych dla ludzi, np. w lakierniach, przy prasach, tam gdzie normy nie pozwalają na ciągłą pracę człowieka z ciężarami, a także tam gdzie jest wymagana szybka i powtarzalna czynność. W latach 90 ubiegłego wieku roboty poza przemysłem samochodowym masowo pojawiły się w takich branżach jak: przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, spożywczy, elektroniczny, metalurgiczny, maszynowy, budowlany.

Robot może też być doskonale wkomponowany w proces automatycznego sterowania dzięki interface'om komunikacyjnym do sterowników PLC i systemów wizualizacji. W wielu aplikacjach oferujemy możliwość zasymulowania przestrzeni roboczej stanowiska wraz z wizualizacją ruchów robota, co znakomicie ułatwia proces przekonania zarządu do inwestycji.


Przykładowe zastosowania robotów

Kawasaki


Procesy produkcyjne podlegają ciągłym zmianom mającym na celu przygotowanie produktu, który byłby w stanie sprostać konkurencji na rynku. Zdecydowana większość wysiłków kadry inżynierskiej jest, więc skierowana na poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu podniesienie wydajności linii produkcyjnych przy zachowaniu wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów. Tak ukierunkowany rozwój przedsiębiorstw i związany z tym wzrost wydajności spowodował, że przy wykonywaniu wielu czynności potrzebna jest wydajność oraz powtarzalność znacznie przekraczająca możliwości organizmu ludzkiego. Dodatkowo w wielu przypadkach konieczna jest ochrona pracowników w przypadkach wprowadzania technologii, w których niezbędne jest prowadzenie produkcji w środowisku nieprzyjaznym organizmowi ludzkiemu. Są to np. strefy o dużym zanieczyszczeniu powietrza czy też strefy, w których przekraczane są akceptowalnych przez człowieka temperatury itd. Czynniki te brane są pod uwagę przy wprowadzaniu kolejnych stopni automatyzacji produkcji, w których na linie produkcyjne wprowadzane są urządzenia mające na celu podniesienie jej wydajności i sprawności. Jednym ze sposobów rozszerzenia możliwości technologicznych linii produkcyjnych jest wprowadzanie robotów przemysłowych. Zadania stawiane robotom są bardzo różne od zadań manipulacyjnych, w których roboty wykonują przemieszczanie materiałów do skomplikowanych zadań montażowych.


Firma FANUC Robotics oferuje szeroki zakres robotów, wśród których znajdziemy konstrukcje uniwersalne oraz specjalizowane projektowane pod kątem wykonywania pewnego zakresu prac np. prace spawalnicze. Dostępne w ofercie konstrukcje robotów odpowiadają światowemu zapotrzebowaniu na urządzenia tej klasy. Daje to firmie pozycję lidera na światowym rynku dostawcy robotów przemysłowych


Układanie jedzenia na kartonachRoboty Kawasaki Heavy Industries posiadają parametry bardzo zbliżone do Fanuc Robotics
a w niektórych przypadkach mają lepszy wskaźnik zasięgu do udźwigu. Dodatkową ich zaletą jest niższa cena.

Największą zaletą wprowadzenia na linie produkcyjne robota przemysłowego jest jego elastyczność. Dzięki zastosowaniu w robotach przyjaznego interfejsu, użytkownik może w szybki i łatwy sposób zmieniać programy pracy poszczególnych jednostek. Dostępnych jest też wiele ułatwień programowych umożliwiających wsparcie w pisaniu programu pracy np. skomplikowanych zadań paletyzacyjnych czy spawalniczych.

Firma Abis dostarcza kompletne rozwiązania projektowane i wykonane pod zadania produkcyjne uwzględniające specyficzne warunki pracy oraz potrzeby stawiane stanowiskom zrobotyzowanym.