Świadczymy usługi programowania sterowników PLC firm GE IP, Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Omron, Saia, Schneider i innych.

Wymieniamy stare modele na nowe, modernizujemy sterowania.

Opieramy się na sprawdzonych i popularnych modelach tych firm. Są to:


GE IP

 • GE VersaMAX micro
 • GE VersaMAX
 • GE VersaMAX seria 90-30
 • GE VersaMAX RX3i
 • GE VersaMAX RX7i

Siemens

 • S7-1500
 • S7-1200
 • S7-400
 • S7-300

Rockwell Automation

 • ControlLogix
 • CompactLogix
 • Micrologix
 • SLC 500
 • PLC-5

Czytaj więcej: Programowanie sterowników PLC: GE IP, Siemens, Rockwell

Jest to jeden z prężniej rozwijających się rynków inwestycyjnych w Polsce. ABIS w tym zakresie posiada doświadczenie związane z realizacją automatyzacji i monitorowania następujących typów obiektów hydrologicznych:

 • oczyszczalnia ścieków przemysłowych
 • biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków
 • lokalna biologiczna oczyszczalnia ścieków
 • instalacja spalania biogazu
 • przepompownie wody

Czytaj więcej: Oczyszczalnie ścieków

Na naszej liście referencyjnej znaleźć Państwo mogą automatyzację kotłowni:

Uzupełnieniem oferty w tym zakresie są systemy bilansowania ciepła, o których wspominamy w osobnym rozdziale.

Czytaj więcej: Kotłownie węglowe i olejowo-gazowe

W celu dostosowania kontroli jakościowej towarów paczkowanych do wymagań przepisów Unii Europejskiej oraz wymagań Prezesa Głównego Urzędu Miar, pragniemy zaproponować Państwu komputerowy system kontroli wagi netto - symbol "e".

Eksport do krajów Unii Europejskiej związany jest z warunkiem, by wyroby paczkowane o masie (objętości) w granicach od 5g (ml) do 25kg (l) były oznakowane symbolem "e", potwierdzającym spełnienie obowiązujących tam wymagań prawnych.

Czytaj więcej: Komputerowa kontrola masy i objętości

Wiele zakładów posiada automaty obróbcze różnego rodzaju, w których najbardziej zawodnym elementem jest sterowanie.

Oferujemy wymianę tych układów na sterowniki. Postęp techniki powoduje, że mogą one oprócz podstawowej funkcji sterowania cyklicznego i ręcznego realizować inne zadania, jak np. synchronizować poszczególne maszyny ze sobą, zliczać wyprodukowane wyroby, prowadzić statystykę jakości i wydajności pracy oraz przygotowywać dane do systemu komputerowego.

Czytaj więcej: Automaty obróbcze

W oparciu o sterowniki przemysłowe PLC czołowych światowych producentów w tym Siemens, GE Intelligent Platforms, Omron, Mitsubishi, Rockwell Allen-Bradley, Schneider i innych realizujemy nowoczesne układy automatycznego sterowania dla:

 • maszyn, urządzeń, obrabiarek, linii technologicznych itp.,
 • akwizycji danych produkcyjnych,
 • ciągów technologicznych,

Czytaj więcej: Układy sterowania, programowanie sterowników