Wiele zakładów posiada automaty obróbcze różnego rodzaju, w których najbardziej zawodnym elementem jest sterowanie.

Oferujemy wymianę tych układów na sterowniki. Postęp techniki powoduje, że mogą one oprócz podstawowej funkcji sterowania cyklicznego i ręcznego realizować inne zadania, jak np. synchronizować poszczególne maszyny ze sobą, zliczać wyprodukowane wyroby, prowadzić statystykę jakości i wydajności pracy oraz przygotowywać dane do systemu komputerowego.

Polecamy lekturę naszych referencji z Krakowskiej Fabryki Armatur S.A.

Ważnym zagadnieniem jest również optymalizacja czasu pracy maszyn i gniazd produkcyjnych. Jednym z elementów takiego systemu może być oprogramowanie EPM - Equipment Performance Module (dawniej DT Analyst) służące do badania przyczyn przestojów i wyliczania na bieżąco wskaźników efektywności OEE.

Prosimy o kontakt, przyjedziemy do Państwa, zaprezentujemy rozwiązania i wspólnie opracujemy najlepsze koncepcje