W celu dostosowania kontroli jakościowej towarów paczkowanych do wymagań przepisów Unii Europejskiej oraz wymagań Prezesa Głównego Urzędu Miar, pragniemy zaproponować Państwu komputerowy system kontroli wagi netto - symbol "e".

Eksport do krajów Unii Europejskiej związany jest z warunkiem, by wyroby paczkowane o masie (objętości) w granicach od 5g (ml) do 25kg (l) były oznakowane symbolem "e", potwierdzającym spełnienie obowiązujących tam wymagań prawnych.

Firma ABIS S.C. pomoże Państwu wdrożyć system zapewniający zgodność z tymi wymaganiami. Zwykle związane jest to z koniecznością wprowadzenia statystycznych metod sterowania procesem SPC, które są jednym z narzędzi jakościowych wymaganych przez normy ISO 9000. Nawet jeśli nie mają Państwo wdrożonego systemu ISO 9000 to Wasz wyrób może być konkurencyjny i akceptowany na rynku dzięki naszym rozwiązaniom.

System oparty jest o rozwiązania standardowe w przemyśle, co oznacza, że jest otwarty do komunikacji z innymi elementami systemu produkcyjnego (urządzeniami różnych producentów wag, sterowników itp.) i biurowego. Dane przechowywane są w bazach danych typu SQL, program oparty jest o pakiet InTouch - najpopularniejszy pakiet do monitorowania procesów produkcyjnych.

Posługiwanie się takim systemem pozwoli Waszej firmie mierzyć sukces i da Waszym klientom pewność, że Wasz proces produkcyjny prowadzony jest pod pełnym nadzorem.

Proponujemy sprawdzone już rozwiązania, które jesteśmy gotowi zaprezentować w Waszym zakładzie. Więcej informacji na stronach www (linki poniżej).