Na naszej liście referencyjnej znaleźć Państwo mogą automatyzację kotłowni:

Uzupełnieniem oferty w tym zakresie są systemy bilansowania ciepła, o których wspominamy w osobnym rozdziale.

Modernizacja i automatyzacja kotłowni to nie tylko aspekty czysto techniczne, ale również odpowiednie badania wstępne. Współpracujemy ze specjalistami z Politechniki Krakowskiej, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i osprzęt pomiarowy aby dokonać szczegółowych badań pojedynczych kotłów i całych obiektów, a następnie wskazują najefektywniejsze sposoby modernizacji. Badania te ukierunkowane są w dużym stopniu na kryteria ochrony środowiska, co jest zagadnieniem istotnym dla kotłowni węglowych.

Inna ważna kwestia to możliwości finansowania modernizacji, a często i wymiany istniejącej kotłowni węglowej na gazową. Współpracujemy z firmami budowlanymi specjalizującymi się w kompleksowej obsłudze klienta w zakresie ciepłownictwa oraz zapewniającymi finansowanie takich inwestycji.

Reasumując:
Nasza usługa może być kompleksowa: badania sprawności, ułatwienie finansowania inwestycji, pełna automatyzacja.