Jest to jeden z prężniej rozwijających się rynków inwestycyjnych w Polsce. ABIS w tym zakresie posiada doświadczenie związane z realizacją automatyzacji i monitorowania następujących typów obiektów hydrologicznych:

  • oczyszczalnia ścieków przemysłowych
  • biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków
  • lokalna biologiczna oczyszczalnia ścieków
  • instalacja spalania biogazu
  • przepompownie wody

Nasze rozwiązania to nie tylko klasyczna automatyka, ale również przygotowane pod kątem oczyszczalni raporty, przygotowanie danych do analizy ekonomicznej pracy oczyszczalni, informacje o przekroczeniu dopuszczalnych norm ścieków, algorytmy równomiernego czasu pracy pomp, możliwość zdalnego przesyłania danych itp.