Informacje o projekcie:

Klient: PUOZ "PROFET" Sp. z o.o.
Lokalizacja: Osetnica
Tytuł projektu: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków PUOZ "PROFET" Osetnica
Rok realizacji: 2010
Sterownik: SIEMENS S7 - 314C
Wizualizacja: InTouch

Cel i zakres projektu:

Wykonanie systemu automatyzacji oczyszczalni ścieków zakładu PUOZ "Profet" w celu zwiększenia efektywności pracy reaktora biologicznego oraz obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Funkcje systemu:

  • pomiar tlenu w bioreaktorze
  • pomiar pH
  • pomiar temperatury
  • pomiar przepływu ścieków surowych
  • pomiar przepływu kondensatu
  • pomiar przepływu na odpływie z oczyszczalni
  • pomiar przepływu ścieków surowych
  • pomiar poziomu ścieków w zbiorniku buforowym
  • pomiar poziomu kondensatu
  • sterowanie pracą oczyszczalni w cyklu automatycznym

Sterowanie nadrzędne z systemu komputerowego zrealizowanego w oparciu o istniejący sterownik PLC SIEMENS S7-300. Sterownik podłączony jest z komputerem za pomocą bezprzewodowego systemu SCALANCE. Istniejące urządzenia oczyszczalni pracują w oparciu o standard PROFIBUS, zostały zintegrowane z nowa aparaturą Endress + Hauser we wspólnej sieci. Istniejąca rozdzielnia została rozbudowana o dwa pola. Projekt zoptymalizował wykorzystanie istniejącej infrastruktury (aparatura pomiarowa, sterownik PLC, urządzenia komunikacji bezprzewodowej). System pozwala także na monitoring zużytej przez urządzenie energii elektrycznej.

Wydarzenia

ABB ASTOR Cognex Fanuc Robotics GE Intelligent Platforms Kawasaki Rockwell Automation Satel Siemens Telemetria Partner Wonderware

Rzetelna Firma