Klient: TRI Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja: Wolbrom
Opis: Sterowanie i wizualizacja chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych
Data realizacji: 2000
Projekt: ECON-BUD, Kraków
Sterownik: GE Fanuc 90-30, 1 szt., Quickpanel
Funkcje systemu:
  • sterowanie częścią chemiczną oczyszczalni
  • monitorowanie pracy dla serwisu
  • obsługa blokad
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • raportowanie stanów pracy oczyszczalni
  • układy regulacji PID
  • trendy pomiarów, tablice alarmów

Opis:

Oczyszczalnia budowana była łącznie z fabryką komponentów samochodowych japońskiego koncernu TRI. Oczyszczalnia z fabryką pracuje w obiegu zamkniętym, silnie zanieczyszczone ścieki, głównie olejami trafiają na oczyszczalnie, a po oczyszczeniu i uzdatnieniu woda jest wykorzystywana przez produkcję.

Układ oczyszczalni ścieków składa się z następuj±cych elementów: zbiornika buforowego z pompami ścieków zał±czanymi od poziomu w zbiorniku ścieków, przepustnicy regulacyjnej za pompami ścieków służącej do regulacji przepływu, reaktora czterokomorowego z czterema mieszadłami, do którego są dozowane: NaOH w ilości potrzebnej do utrzymania zadanego współczynnika pH, oraz FeCl3,TMT15 i Polielektrolit w ilości proporcjonalnej do dopływu ścieków, osadnika, prasy filtracyjnej, filtra piaskowego umieszczonego za osadnikiem, zbiornika korekty z mieszadłem umieszczonego na końcu ciągu technologicznego, do którego dozowane są w razie potrzeby NaOH lub H2SO4 w celu korekcji współczynnika pH ścieków oczyszczonych. Układów dozowania chemikaliów złożonych ze zbiorników oraz pomp o regulowanej wydajności.
Stacja uzdatniania wody składa się z następuj±cych elementów: układu filtracji złożonego z filtrów oraz kolumn jonitowych na wejściu, osmozy odwróconej, która jest zał±czana w zależności od poziomu wody uzdatnionej w zbiorniku buforowym, układu regulacji przewodności wody uzdatnionej poprzez sterowanie położeniem zaworu bocznikuj±cego odwróconą osmozę oraz pomp wody uzdatnionej załączanych po otrzymaniu sygnału z urządzeń odbierających wodę.

Ze względu na brak stałej obsługi inwestor zrezygnował z systemu komputerowego, w miejsce którego zainstalowany został panel operatorski Quickpanel kolorowy z ekranem 10". Umożliwia on operator szybką reakcję w pracę systemu i korektę parametrów procesu. Panel ten posiada ekran dotykowy co ułatwia użytkownikowi nawigację po poszczególnych obiektach.

Ze względu na specyfikę odpadów z produkcji oczyszczalnia ma możliwość pracy tylko przy dostarczonych ściekach, co wymagało zaprojektowania jej tak, aby również mogła pracować w dni wolne od pracy. W szczególności dotyczy to instalacji osmozy odwróconej, która jest uruchamiana automatycznie przez system sterowania na 1 godzinę w przypadku przestoju oczyszczalni dłuższego niż 40 godzin.

Wydarzenia

ABB ASTOR Cognex Fanuc Robotics GE Intelligent Platforms Kawasaki Rockwell Automation Satel Siemens Telemetria Partner Wonderware

Rzetelna Firma