Informacje o projekcie:

Klient: Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o.
Lokalizacja: Krzeszowice k. Krakowa
Tytuł projektu: System sterowania transportem i przemiałem kamienia wapiennego
Rok realizacji: 2008
Projekt: Abis
Sterownik: Siemens S7-300

Cel i zakres projektu:

Projekt składa się z:

  • 4 sterowników S7-300 wraz z modułami rozproszonych wejść/wyjść
  • sieci światłowodowej służącej do komunikacji pomiędzy sterownikami a serwerem
  • serwera oraz stacji operatorskich klasy PC wraz z zainstalowaną aplikacją wizualizacyjną

Funkcje systemu:

Zaprojektowany system służy do sterowania procesem przemiału kamienia wapiennego w odkrywkowym zakładzie górniczym. Sterowanie obejmuje:

  • proces transportu kamienia oraz mączki wapiennej za pomocą przenośników taśmowych, ślimakowych oraz podnośników kubełkowych,
  • proces rozdrabniania kamienia w kruszarkach, młynie,
  • sortowanie materiału
  • odpylanie linii technologicznych

Całość procesu odbywa się w sposób pełni zautomatyzowany. Rozruch całego systemu oraz jego nadzorowanie ma miejsce z pomieszczenia operatorów. Wdrożony system monitoruje prace poszczególnych urządzeń składowych, w razie konieczności dokonując automatycznego zatrzymania poszczególnych linii.

System zintegrowany jest z oprogramowaniem formy Wonderware.

Wydarzenia

ABB ASTOR Cognex Fanuc Robotics GE Intelligent Platforms Kawasaki Rockwell Automation Satel Siemens Telemetria Partner Wonderware

Rzetelna Firma