Informacje o projekcie:

Klient: Skanska S.A.
Lokalizacja: Wieliczka
Tytuł projektu: System monitoringu tężni solankowej
Rok realizacji: 2014
Projekt: Abis
Sterownik: Siemens S7-400
Wizualizacja: Siemens WinCC

Cel i zakres projektu:

Na terenie Kopalni Soli "Wieliczka" wybudowano tężnię solankową zasilaną ze zlokalizowanej tuż obok warzelni. Naszym zadaniem było wybudowanie systemu sterującego pracą tężni wraz z dostawą szaf zasilająco-sterowniczych, sterowników PLC oraz wykonanie zmian w istniejącej wizualizacji WinCC, zainstalowanej na trzech komputerach o identycznej funkcjonalności.

Szafa zasilająco-sterownicza ze sterownikiem S7-400 została umieszczona w budynku warzelni i steruje przepustnicami regulacyjnymi oraz przepustnicami typu zamknij/otwórz oraz odczytuje pomiary z dwóch przepływomierzy. Szafa umieszczona w tężni, poprzez moduł wejść/wyjść oddalonych ET200S steruje pracą przepustnic i pomp, i przekazuje pomiary poziomu ze zbiornika wyrównawczego solanki. Szafy są połączone ze sobą wykonanym przez nas łączem światłowodowym. Całość została zwizualizowana w zainstlowanym już i działającym w obiekcie oprogramowaniu WinCC w sterowni kontrolującej pracę warzelni.

System wizualizacji zapewnia:

  • kontrolę dostępu na podstawie logowania użytkowników
  • monitoring parametrów pracy systemu
  • podgląd na alarmy bieżące i historyczne
  • podgląd trendów wartości historycznych

Funkcje systemu:

  • Monitorowanie parametrów pracy
  • Sterowanie pracą zasów i pomp
  • Zdalny monitoring

W naszym zakresie było również wykonanie systemu telewizji dozorowej w obiekcie. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zastosowany został system kamer pracujących w sieci komputerowej o rozdzielczości dwóch megapikseli. Poprzez łącze światłowodowe, obraz z kamer jest transmitowany do pomieszczenia monitoringu znajdującego się w innym budynku.

Wydarzenia

ABB ASTOR Cognex Fanuc Robotics GE Intelligent Platforms Kawasaki Rockwell Automation Satel Siemens Telemetria Partner Wonderware

Rzetelna Firma