Informacje o projekcie:

Klient: Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o.
Lokalizacja: Nysa
Tytuł projektu: System sterowania i wizualizacji oczyszczalnią ścieków „AKWA” w Nysie
Lata realizacji: 2004-2016
Projekt: Abis
Sterowniki: GE Fanuc VersaMax
Wizualizacja: InTouch

Cel i zakres projektu:

System monitorowania i sterowania oczyszczalnią ścieków w Nysie składa się z dwóch komputerów PC z oprogramowaniem wizualizacyjnym InTouch 9.0 oraz czterech sterowników VersaMax zbierających dane z obiektu. Komputer o nazwie SCADA01 służy do monitorowania i sterowania oczyszczalnią a komputer o nazwie SCADA02 tylko do monitorowania. Dodatkowo do komputera SCADA01 podłączone są 2 liczniki przepływu CRP-04 służące do bilansowania przepływów na wlocie oraz wylocie oczyszczalni. Abis wykonał rozbudowę sterowania o komorę biologiczną i wykonał szereg usprawnień w dotychczasowym układzie sterowania. Na nowo został zbudowany system raportowania oparty o technologię php, usprawniono komunikację ze sterownikami na obiekcie oraz skonfigurowano system pod zdalny dostęp serwisowy.

Funkcje systemu:

  • Kontrola i sterowanie pracą oczyszczalni
  • Alarmowanie w sytuacjach awaryjnych i nietypowych
  • Archiwizowanie informacji o alarmach
  • Archiwizowanie wartości procesowych (trendy)
  • Generowanie raportów w oparciu o bazę danych i www

Wydarzenia

ABB ASTOR Cognex Fanuc Robotics GE Intelligent Platforms Kawasaki Rockwell Automation Satel Siemens Telemetria Partner Wonderware

Rzetelna Firma