Systemy monitorowania i wspomagania produkcji (w tym system MES) to jedna z dziedzin współczesnej informatyki przemysłowej. W tym zakresie Abis dostarcza klientom najnowsze rozwiązania firmy Wonderware, które cechuje otwartość na rozbudowę, standardy komunikacyjne w środowisku MS Windows, łatwa współpraca z różnymi urządzeniami produkcyjnymi. Realizujemy również wdrożenia z zastosowaniem KEP Serwera, ułatwiającego komunikację pomiędzy sterownikami różnych producentów a systemami klasy SCADA/MES

Oferujemy następujące systemy i rozwiązania:

  • wizualizacja ciągów technologicznych i maszyn SCADA,
  • akwizycja i raportowanie oparte na powszechnie stosowanych bazach danych,
  • wdrożenia przemysłowych baz danych (Historian),
  • analizy wydajności, jakości pracy parku maszynowego, optymalizacje,
  • zarządzania zleceniami produkcyjnymi klasy MES,
  • dostarczania i przedstawiania danych w sieci intranet/internet,
  • systemy kontroli jakości i statystycznej obróbki danych SPC,
  • rozwiązania rozliczania mediów.

Szeroki wybór komplementarnych programów pozwala na dobór najlepszego rozwiązania do różnej wielkości systemów.