We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa. Dlatego skuteczne zarządzanie produkcją wymaga ciągłego monitorowania ich pracy. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewnia to odpowiedni system MES. 

O skuteczności systemów tej klasy świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 10%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 20%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 5-10% oraz redukcję zapasów o 50%. Aplikacje klasy MES są również nieocenionym narzędziem służącym osiągnięciu World Class Manufacturing. Nie tylko ułatwiają, ale również korygują wdrożenia najlepszych praktyk produkcyjnych poprzez dostarczanie usystematyzowanych i odpowiednio zagregowanych danych pochodzących wprost z linii produkcyjnej.

Firma Wonderware proponuje dwa produkty do śledzenia pracy parku maszynowego. Są to:

 1.  Equipment Operations Module (EOM) ułatwia tworzenie aplikacji przemysłowych kiedy klienci potrzebują nałożyć zasady produkowania wg ustalonej procedury, zautomatyzować zbieranie danych o partiach produkcyjnych, zmniejszyć koszty produkcji przez podniesieść wydajność obsługi maszyn, a także obniżyć koszty związane z przygotowaniem danych do produkcji dla systemów ERP i finansowo-księgowych.
 2. Moduł do śledzenia wydajności maszyn Equipment Performance Module (EPM) umożliwia poprawę zyskowności firm produkcyjnych. Wspomaga podejmowane przez służby utrzymania ruchu działania dostarcza szczegółowych danych o produkcji, dostępności sprzętu oraz przyczynach ewentualnego obniżenia tej dostępności. Moduł umożliwia także przedsiębiorstwom bieżące wizualizowanie i analizowanie działań, przyspieszając tym samym zwrot zainwestowanego kapitału.
 3. Aplikacje zbudowane przy pomocy Manufacturing Execution Module (MEM) umożliwiają natomiast efektywną analizę wydajności procesu technologicznego i pomagają zidentyfikować kluczowe wskaźniki wydajności i jakości. Zastosowanie tego modułu jako systemu śledzenia produkcji pozwoliło producentom, zarówno w Polsce jak i na świecie rozwiązać wiele istotnych problemów, przekładając się na poprawę jakości oferowanych produktów, wzrost opłacalności oraz satysfakcję klientów.

Obszar zastosowania jest bardzo szeroki od hutnictwa, przez wyroby AGD, przemysł samochodowy, farmaceutyczny, lakierniczy, chemiczny i spożywczy.

Oprogramowanie tej klasy pozwala m.in. realizacje następujących zadań:

 • modelowania procesu produkcyjnego - marszruty
 • modelowania procesu produkcyjnego - receptury
 • harmonogramowanie zadań dla linii produkcyjnej
 • wydawanie dyspozycji
 • nadzorowanie procedur i obsługa napraw itp.
 • aktualizacja stanów magazynów części, półproduktów, produktów finalnych
 • planowanie czasu wykonania zleceń
 • harmonogramowanie planowych remontów
 • śledzenie produkcji w toku
 • przypisanie całej historii produkcji produktowi finalnemu
 • wydruki metek w tym jakości
 • akwizycja danych z procesu
 • wymiana danych ze sterownikami i systemami wizualizacji
 • generowanie automatycznych raportów
 • podsumowania i rozliczenia kosztów
 • koordynacja przepływu informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi
 • wymiana danych z systemami klasy MRP
 • możliwość wprowadzania danych automatycznie i ręcznie

W 2002 roku został oddany do eksploatacji projekt na 15 stacji InTrack'a w AMICA Wronki zaprojektowany przez ABIS S.C. Na bazie najnowszego oprogramowania Wonderware w 2006 został wdrożony w firmie Herkules projekt klasy MES dla 50 stacji do monitoringu zdarzeń i zbierania danych z produkcji oraz dystrybucji zleceń.