Wychodząc naprzeciw potrzebom zbierania danych z rozproszonych obiektów oferujemy usługi w zakresie komunikacji radiomodemowej i GSM \ GPRS. Głównymi klientami są zakłady obsługujące sieci wodociągowe i ciepłownicze, ale również zajmujące się ochroną obiektów. Wdrażane przez nas systemy zapewniają:

  • wymianę danych z ruchomymi i przenośnymi terminalami,
  • zdalne pomiary i sterowanie,
  • transmisję danych do stanowisk wizualizacji.

Czytaj więcej: Łączność radiowa i teletransmisja: radiomodemy Satel

Z zakresu przemysłowej łączności oferujemy rozwiązania:

  • łączności radiowej na bazie radiomodemów Satel (opis poniżej)
  • łączności radiowej systemów ochrony budynków na bazie radiomodemów Satelnode i Satelcode (menu "Bezprzewodowy system alarmowy")
  • łączności przewodowej na liniach dzierżawionych np. na modemach Patton
  • sieciach sterowników: Genius, Modbus, Profibus, Fieldbus i in.
  • sieci komputerowe w przemyśle

    Czytaj więcej: Systemy przemysłowej łączności

System przesyłania alarmów składa się ze stacji bazowej wyposażonej w odbiornik SATELNODE oraz stacji lokalnych wyposażonych w nadajniki sygnałów alarmowych SATELCODE. Urządzenia firmy Satel posiadają unikalne adresy oraz pozwalają na adresowanie poszczególnych sygnałów alarmowych, dzięki czemu sygnały te są jednoznacznie identyfikowanie i lokalizowane. System adresowania z wykorzystaniem protokółu SIA firmy Satel pozwala na kodowanie informacji przesyłanych pomiędzy nadajnikami i odbiornikiem. Systemy został zaprojektowany do ochrony ludzi i mienia, zabezpieczenia przeciw pożarom i włamaniom oraz całodobowego monitoringu obiektu.

Czytaj więcej: Bezprzewodowy system alarmowy