System przesyłania alarmów składa się ze stacji bazowej wyposażonej w odbiornik SATELNODE oraz stacji lokalnych wyposażonych w nadajniki sygnałów alarmowych SATELCODE. Urządzenia firmy Satel posiadają unikalne adresy oraz pozwalają na adresowanie poszczególnych sygnałów alarmowych, dzięki czemu sygnały te są jednoznacznie identyfikowanie i lokalizowane. System adresowania z wykorzystaniem protokółu SIA firmy Satel pozwala na kodowanie informacji przesyłanych pomiędzy nadajnikami i odbiornikiem. Systemy został zaprojektowany do ochrony ludzi i mienia, zabezpieczenia przeciw pożarom i włamaniom oraz całodobowego monitoringu obiektu.

Przekazane przez nadajniki komunikaty alarmowe na odbiornik SATELNODE są przesłane bezpośrednio przez łącze RS-232 do odpowiednio oprogramowanej stacji monitorującej obiekt chroniony. Prędkość transmisji danych przez port szeregowy jest konfigurowalna w zakresie od 1200 do 9600 bitów/sekundę. Dodatkowo mogą być wykorzystane 3 wyjścia przekaźnikowe odbiornika w przypadku zastosowania odbiorników SATELNODEX3S lub 16 wyjść przekaźnikowych przy wykorzystaniu SATELNODE X16. Urządzenie Satelnode ma dodatkowo możliwość podłączenia na wyjściach np. buczka, albo lampki sygnalizacyjnej. W skład systemu może wchodzić dowolna liczba nadajników pracujących na tej samej częstotliwości. W środowisku miejskim maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami przy wykorzystaniu anten ćwierćfalowych wynosi około 3 kilometry, a w terenie niezabudowanym można osiągnąć do 15 kilometrów. Przy zastosowaniu anten kierunkowych na stacjach lokalnych odległość do stacji bazowej wzrasta do 30 kilometrów. Kompletny system może składać się z wielu podsystemów pracujących niezależnie lub też połączonych drogą radiową za pomocą radiomodemów serii SATELLINE.


Radiomodemy