Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań do monitoringu obrabiarek CNC. Nowoczesny przemysł wymaga stałej kontroli nad postępami prac oraz natychmiastowej reakcji w przypadku awarii. Nasze systemy umożliwiają sprawowanie nadzoru nad obrabiarkami CNC głównych dostawców na rynku. Możecie Państwo śledzić ich działanie w czasie rzeczywistym i sprawdzać informacje takie jak: tryb pracy czy prędkość posuwu i inne parametry techniczne, a także przyczyny przestoju.

 • komunikację z kontrolerami CNC marek Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Hermle, Okuma, Mazak, Mori Seiki, Masatrol,
 • monitorowanie m.in. stanu i trybu pracy, awarii, prędkości posuwu,
 • raportowanie dostępności i stopnia wykorzystania,
 • wyliczanie wskaźników (np. wskaźnika OEE),
 • wizualizowanie pracy w oprogramowaniu (w przeglądarkach internetowych, czy monitorach Andon).
Monitoring i wizualizacja pracy obrabiarek CNC

Dlaczego warto monitorować pracę obrabiarek CNC?

Wzrost wydajności

Bieżąca kontrola pracowników i wykorzystania obrabiarek to obiektywna informacja o kosztach produkcji. Podniesienie wydajności od kilku do kilkunastu procent możliwe jest wyłącznie dzięki bieżącemu monitorowaniu i wyświetlaniu stanów pracy. Działa to motywująco na pracowników, szczególnie jeśli są wynagradzani za wydajność pracy.

Automatyzacja produkcji niesie za sobą wielką korzyść – optymalizację czasu pracy. Do sprawdzania stanu działania maszyn nie jest potrzebne grono wykwalifikowanych specjalistów. Możne być kontrolowany przy pomocy systemów komputerowych.

Mniejsze ryzyko popełnienia błędu

Dane z systemu przesyłane są automatycznie. Nie trzeba delegować pracownika specjalnie do tego zadania. Co za tym idzie, systemy komputerowe eliminują również możliwość popełnienia błędu przez człowieka. Przygotowane raporty pozwolą na szybkie porównania z podziałem na operatora, rodzaj produktu, wybór maszyn, zmianę itd.

Możliwość śledzenia zmian

Wszystkie informacje na temat pracy obrabiarek przechowywane są w jednym miejscu — bazie danych. Dzięki temu można prześledzić historię zmian w pracy maszyn i zlokalizować ewentualne nieprawidłowości.

Przewidywanie czasu przeglądów

Dzięki naszym systemom nie muszą Państwo przypominać sobie, kiedy należy wykonać przegląd obrabiarki, czy dokonać zmiany narzędzi. Z ich pomocą łatwo sprawdzicie, ile roboczogodzin maszyna jest włączona w danym tygodniu czy miesiącu i kiedy powinna zostać poddana przeglądowi. Dotyczy to również poszczególnych narzędzi skrawających.

Aby osiągać wysokie wskaźniki zyskowności praca maszyn w zakładzie przemysłowym powinna charakteryzować się maksymalną wydajnością. Wpływa to też na czas realizacji procesu produkcji oraz jego ostateczne koszty. Obrabiarki CNC i inne urządzenia wymagają systematycznej kontroli tej pracy. Pozwala ona na błyskawiczne wykrywanie nieplanowanych postojów i podejmowanie odpowiednich kroków zaradczych. Jednym z czynników, który wymaga monitorowania, jest wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness). Określa on całkowitą wydajność i jest stosowany do pomiaru efektywności wykorzystania parku maszyn.

Wskaźnik OEE jest wypadkową trzech czynników składowych – dostępności maszyny, wydajności (efektywności) oraz ilości braków (jakości). Jest on najczęściej stosowanym wskaźnikiem optymalizacyjnym. Jego zadaniem jest nie tylko wskazywanie sytuacji obecnej, ale też śledzenie zmian ich przewidywanie w przyszłości. Obszary, w których się specjalizujemy to: maszyny wyposażone w sterowniki PLC, obrabiarki CNC, ręczne stanowiska pracy, linie/ ciągi produkcyjne – wykrywanie wąskich gardeł.

Monitoring i wizualizacja pracy obrabiarek CNC

Jedną z usług naszej firmy jest dostarczanie rozwiązań, dzięki którym jest możliwe sprawowanie nadzoru nad pracą obrabiarek CNC. Realizowane zadania to:

 • komunikacja z kontrolerami CNC marek Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Hermle, Okuma, Mazak, Mori Seiki, Masatrol,
 • monitorowanie m.in. stanu i trybu pracy, awarii, prędkości posuwu,
 • raportowanie dostępności, stopnia wykorzystania, wyliczanie wskaźników (np. wskaźnika OEE),
 • wizualizacja pracy w oprogramowaniu SCADA, w przeglądarkach, na komputerach, monitorach Andon.

Czytaj więcej: Monitoring obrabiarek CNC

Zrobotyzowane naklejanie taśmy

Monitoring i wizualizacja węzłów sieci ciepłowniczej

Ograniczanie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez zdalne monitorowanie systemu ciepłowniczego

 • Komunikacja z urządzeniami Trovis, Kamstrup, Apator itp.
 • Wizualizacja węzłów na planie miasta
 • Eksport danych do systemu bilingowego
 • Zapis danych archiwalnych w przemysłowej bazie danych
 • Wizualizacja i archiwizacja pomiarów z największych sieci ciepłowniczych