Systemy zasilająco-sterownicze w oczyszczalniach ścieków

Systemy zasilająco-sterownicze w oczyszczalniach ścieków

  • Kompleksowa realizacja prac w zakresie projektu i wykonawstwa instalacji sterowniczych, pomiarowych i elektrycznych w oczyszczalniach ścieków
  • Programowanie systemów SCADA służących do wizualizacji pracy i sterowania pracą oczyszczalni
  • Programowanie i wykonanie instalacji do komunikacji i nadzorowania pracy przepompowni

Czytaj więcej: Oczyszczalnie ścieków