Automatyka oczyszczalni

Procesy ciągłe jak np. oczyszczalnie ścieków wymagają systemu sterowania i nadzorowania poszczególnych procesów, które składają się na cykl zadań o określonym efekcie ekologicznym. Automatyka oczyszczalni obejmuje sterowanie poszczególnymi czynnościami, do których zalicza się m.in.

  • dozowanie środków chemicznych,

  • monitorowanie poziomu ścieków w zbiornikach,

  • dostosowywanie wydajności pracy pomp.

Monitoring obiektów prowadzony jest m.in. przez system SCADA Wonderware InTouch (ang. Supervisory Control and Data Acquisition) – obecnie uznawany za najpopularniejszy na świecie wśród tego typu rozwiązań. InTouch zapewnia szerokie możliwości w wizualizacji pracy sterowników PLC, tworząc spójny system sterowania. Poza wymienionymi czynnościami automatyka oczyszczalni ścieków umożliwia też raportowanie parametrów ścieków, rozliczanie z organami ochrony środowiska. Współcześnie dodatkowe zadania to również nadzór nad utrzymaniem urządzeń i instalacji, integracja z systemami monitorowania sieci kanalizacyjnej, przepompowni, a także integracja z systemami do przewidywania opadów burzowych tzw. RTC. SCADA InTouch jest systemem mogącym obsługiwać także instalacje towarzyszące jak spalanie biogazu, sortownie.

Systemy sterowania SCADA InTouch

W Abis opracowaliśmy niezliczoną liczbę systemów sterowania do małych i dużych instalacji. Automatyzacja procesów produkcji obejmuje wykonanie od kilku napędów po realizację rozległych instalacji z kilkuset urządzeniami — pompami, czujnikami, przepływomierzami — podłączonymi do magistral Profibus. Nasze doświadczenia dotyczące układów sterowania SCADA InTouch obejmują automatyzację oczyszczalni ścieków oraz inne projekty:

  • modernizację systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Nysie,

  • projekt, montaż i uruchomienie systemu do kontroli obiegów wodnych linii walcowniczej,

  • projekt, montaż i uruchomienie automatyki linii do wytwarzania płyt wiórowych,

  • system BMS do sterowania i nadzoru central wentylacyjnych, klimatyzacji oraz system MMS do nadzoru mediów produkcyjnych i maszyn w dużym zakładzie przemysłowym w Skawinie,

  • wykonanie systemów sterowania części procesu w zakładach mechanicznego przetwarzania odpadów,

  • system sterowania procesem w malarni pocisków w zakładach zbrojeniowych.

Gdzie używa się oprogramowania wizualizacyjnego SCADA InTouch?

Oczyszczalnie ścieków to nie jedyne obiekty, do których obsługi wykorzystuje się oprogramowanie wizualizacyjne SCADA InTouch. Systemy SCADA Wonderware InTouch  są używane również we wszelkich maszynach produkcyjnych w przemyśle samochodowym, lotniczym, z którymi mamy największe doświadczenie, a także w produkcji wszelkich innych dóbr konsumpcyjnych. Wykonaliśmy setki układów sterowań w maszynach przemysłowych dostarczanych przez nas, jak również na zlecenie przedsiębiorstw zajmujących się budową linii produkcyjnych.

Jak działa oprogramowanie SCADA Wonderware InTouch?

SCADA Wonderware InTouch to oprogramowanie wizualizacyjne, które ożywia grafikę. W systemie tworzy się kolejne elementy i obiekty graficzne, a następnie przypisuje im połączenia animacyjne. Połączenia te obrazują zmiany wartości zmiennej. Mogą także wykorzystywać wyrażenia logiczne do obliczania wartości zmiennych, a niektóre z nich służą do uaktywniania lub dezaktywowania innych utworzonych połączeń animacyjnych. Połączenia animacyjne ożywiają obraz poprzez zmiany wyglądu obiektu. W praktyce, np. w przypadku oczyszczalni ścieków system oznaczy na zielono pompy, które działają, a na czerwono urządzenia wyłączone. Do kontroli procesów produkcyjnych m. in. w sektorze energetyki i gazownictwa wykorzystuje się z kolei inne oprogramowanie z rodziny SCADA – SCADA Wonderware Aveva.

Monitorowanie działania oczyszczalni ścieków i symulacja zdarzeń

System SCADA wspomagany techniką komputerową wykorzystuje się m.in. do nadrzędnego monitorowania i sterowania urządzeniami oczyszczalni ścieków. Oprogramowanie jest niezastąpionym narzędziem ułatwiającym efektywną eksploatację obiektu. Automatyka oczyszczalni umożliwia przeprowadzanie symulacji komputerowych, w których można przewidzieć działanie urządzeń wobec prognozowanych zdarzeń losowych, jakie mogą się wydarzyć w przyszłości. SCADA na bieżąco śledzi i analizuje sytuację w odniesieniu do aktualnie zmieniającego się strumienia ścieków na wejściu oczyszczalni. W ten sposób przewiduje zdarzenia procesowe, jakie mogą zaistnieć w krótkim odstępie czasowym. Dzięki takiemu wyprzedzeniu znacznie prościej podejmować rozsądne decyzje technologiczne.

Symulacje zdarzeń procesowych wykonywane przez zautomatyzowany system oczyszczalni są szczególnie przydatne, kiedy dochodzi do intensywnych opadów deszczu lub do awarii i przerw w dostawach energii elektrycznej. Zaawansowane systemy automatyki oczyszczalni SCADA Wonderware InTouch są obecnie powszechnie instalowane w nowych i modernizowanych oczyszczalniach. Wspomaganie i prognozowanie stanów oczyszczalni za pomocą InTouch stosuje się między innymi w oczyszczalni ścieków w Jarosławcu.