Procesy ciągłe

jak np. oczyszczalnie ścieków wymagają systemu sterowania i nadzorowania poszczególnych procesów, które składają się na cykl zadań o określonym efekcie ekologicznym. Sterowanie poszczególnymi czynnościami, do których zalicza się np. dozowanie środków chemicznych, monitorowanie poziomu ścieków w zbiornikach czy dostosowywanie wydajności pracy pomp wymagają zastosowania automatyki. Monitoring obiektów prowadzony jest m. in. przez system SCADA Wonderware InTouch – obecnie uznawany za najpopularniejszy na świecie wśród tego typu rozwiązań. InTouch zapewnia szerokie możliwości w wizualizacji pracy sterowników PLC, tworząc spójny i system sterowania. Poza wymienionymi czynnościami automatyka oczyszczalni ścieków umożliwia też raportowanie parametrów ścieków, rozliczanie z organami ochrony środowiska. Współcześnie dodatkowe zadania to również nadzór nad urzymaniem urządzeń i instalacji, integracja z systemami monitorowania sieci kanalizacyjnej, przepompowni a także integracja z systemami do przewidywania opadów burzowych tzw. RTC. SCADA InTouch jest systemem mogącym obsługiwać także instalacje towarzyszące jak spalanie biogazu, sortownie. W Abis opracowaliśmy niezliczoną ilość systemów sterowania do małych i dużych instlacji od kilku napędów do rozległych instalacji z z kilkuset urządzeniami - pompami, czujnikami, przepływomierzami - podłączonymi do magistral Profibus. Nasze najświeższe doświadczenia obejmują:

  • Projekt, montaż i uruchomienie systemu do kontroli obiegów wodnych linii walcowniczej

  • Projekt montaż i uruchomienie automatyki linii do produkcji płyt wiórowych

  • Kompleksową modernizację systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Nysie

  • System BMS do sterowania i nadzoru central wentylacyjnych, klimatyzacji oraz system MMS do nadzoru mediów produkcyjnych i maszyn w dużym zakładzie przemysłowym w Skawinie

  • Wykonanie systemów sterowania części procesu w zakładach mechanicznego przetwarzania odpadów

  • System sterowania procesem w malarni pocisków w zakładach zbrojeniowych

Systemy sterowania

są używane również we wszelkich maszynach produkcyjnych w przmyśle samochodowym, lotniczym, z którymi mamy najwięszke doświadczenie a także w produkcji wszelkich innych dóbr konsumpcyjnych. Wykonaliśmy setki układów sterowań w maszynach dostarczanych przez nas jak również na zlecenie przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i budową linii produkcyjnych.

Opis przykładowych realizacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.