Systemy zasilająco-sterownicze w oczyszczalniach ścieków

Oczyszczalnie ścieków:

  • kompleksowa realizacja prac w zakresie projektu i wykonawstwa instalacji sterowniczych, pomiarowych i elektrycznych w oczyszczalniach ścieków
  • programowanie systemów sterowania i SCADA służących do wizualizacji pracy i sterowania pracą oczyszczalni
  • programowanie i wykonanie instalacji do komunikacji i nadzorowania pracy przepompowni w sieciach kanalizacyjnych