Systemy zasilająco-sterownicze w oczyszczalniach ścieków

Procesy ciągłe

jak np. oczyszczalnie ścieków wymagają systemu sterowania i nadzorowania poszczególnych procesów, które składają się na cykl zadań o określonym efekcie ekologicznym. Sterowanie poszczególnymi czynnościami, do których zalicza się np. dozowanie środków chemicznych, monitorowanie poziomu ścieków w zbiornikach czy dostosowywanie wydajności pracy pomp wymagają zastosowania automatyki. Monitoring obiektów prowadzony jest m. in. przez system SCADA Wonderware InTouch – obecnie uznawany za najpopularniejszy na świecie wśród tego typu rozwiązań.

InTouch zapewnia szerokie możliwości w wizualizacji pracy sterowników PLC, tworząc spójny i system sterowania. Poza wymienionymi czynnościami automatyka oczyszczalni ścieków umożliwia też raportowanie parametrów ścieków, rozliczanie z organami ochrony środowiska. Współcześnie dodatkowe zadania to również nadzór nad maintenancem, wspólne informacje z systemem monitorowania sieci kanalizacyjnej, przepompowni a także przewidywania opadów burzowych tzw. RTC. SCADA InTouch jest systemem mogącym obsługiwać także instalacje towarzyszące jak spalanie biogazu, sortownie.