Systemy wizyjne Cognex przeznaczone do kontroli parametrów fizycznych, które opierają się na pomiarach i wyglądzie przedmiotu po obróbce. Duża seryjność produkcji powoduje, że są potrzebne urządzenia o dużej szybkości analizy obrazu, wielu narzędziach do pomiaru i rozpoznawania wad oraz współpracujące z urządzeniami automatyki na linii produkcyjnej.

W systemach nadzorowania jakości występuje często konieczność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Powyższe kryteria zmuszają producentów do stosowania zaawansowanych systemów zapewniających wykonanie w bardzo krótkim czasie wszystkich pomiarów oraz wymianę informacji z systemami automatyki. Takie wymogi spełnia kontrola wizyjna.

Takimi urządzeniami oferowanymi przez nas są kamery wizyjne firm Cognex, DVT, Sick, Turck, które pozwalają na kontrolę:

  • zgodności pomiarów z dokładnością do mikrometrów,
  • wykrywanie pęknięć, rys itp. w strukturze zewnętrznej produktu,
  • sprawdzanie stanu napełnienia i obecności produktu
    w opakowaniu,
  • odczyt kodów kreskowych jedno- i dwuwymiarowych,
  • odczyt dowolnych tekstów nadrukowanych i wytłaczanych,
  • rozpoznawanie kolorów.


Cognex