Systemy wizyjne Cognex są wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysłu (motoryzacja, opakowania, farmacja, kosmetyki, elektronika, tworzywa sztuczne) do kontroli jakości produkowanych elementów. Jest ona szczególnie przydatna w produkcji wielkoseryjnej, taśmowej. Zautomatyzowana kontrola wizyjna pozwala na wytwarzanie produktów najwyższej jakości będących kluczem do sukcesu. Dzięki szybkości działania i niezawodności pozwalają na maksymalne wykorzystanie możliwości wydajnościowych nowoczesnych urządzeń produkcyjnych, przyczyniając się do zwiększenia zysków.


Cognex In-Sight Micro 

Znakomita kamera przemysłowa serii Cognex In-Sight Micro zawiera w małej, eleganckiej obudowie (30x30x60) profesjonalny system wizyjny. Kamera ta może być wykorzystana do kontroli jakości w jednym punkcie linii produkcyjnej, a wykorzystanie kilku urządzeń umożliwia już zbudowanie pełnego systemu wizyjnego w fabryce. 

Cognex In-Sight Micro sprawdza się znakomicie na szybkich liniach produkcyjnych przy jednocześnie niewielkiej ilości miejsca na kamerę. Dostępne są modele o wysokiej rozdzielczości do precyzyjnych pomiarów i kontroli pod kątem niewielkich uszkodzeń. 


Cognex In-Sight 5000

System wizyjny Cognex In-Sight 5000 oferuje najwyższą wydajność w zastosowaniach przemysłowych. Modele można dobrać pod kątem rozdzielczości. Wysoką wydajność zapewnią szybkie procesory (nawet do 1 GHz). W ten sposób system nadąży nawet za najszybszymi liniami produkcyjnymi. Dla obiektów cylindrycznych system wykorzystuje skanowanie "linia po linii". Jest to alternatywna metoda płynnego przetwarzania obrazów, dla tego typu części, jaką stosuje Cognex.

Obudowa urządzenia jest bardzo wytrzymała - odlewana ciśnieniowo z aluminium. Złącza M12 są uszczelnione, a soczewka posiada wbudowaną osłonę zabezpieczającą. Te fakty czynią produkty Cognex użytecznymi nawet w bardzo wymagających warunkach. 

Cognex

IDENTYFIKACJA

Czytniki ID In-Sight Micro korzystają z zaawansowanych narzędzi identyfikujących, odczytujących i weryfikujących kody:1D, 2D, tekst OCR/OCV.


Kamery Cognex, w oparciu o program ExtracrtColor, nadają się  do kontroli obiektów kolorowych na badanych elementach. Narzędzie MatchColor rozpoznaje części po ich kolorze.

Produkty Cognex bardzo dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach przemysłowych, a ich zdolności komunikacyjne zapewniają przekazywanie krytycznych informacji o procesie produkcyjnym odpowiednim jednostkom sterującym np. sterownikom i komputerom.

Znakowanie, identyfikacja i śledzenie elementów (produktów) na wszystkich etapach produkcji pozwala na monitorowanie i kontrolę procesu przemysłowego. Sprawny proces śledzenia to redukcja strat i wczesne wykrywanie braków.


WIZUALIZACJA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH Cognex

Wizualizacja procesów przemysłowych stanowi obecnie ważny element sterowania codziennym "życiem" nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Rygorystyczne wymogi jakościowe wymuszające monitoring wielu procesów przemysłowych wymagają stosowania najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych i akwizycji danych na poziomie hali produkcyjnej. Systemy Wizyjne DVT stanowią idealne źródło informacji dla aktualnie pracujących i tworzonych od podstaw systemów wizualizacji procesów produkcyjnych. Łatwa integracja, szerokie spektrum zastosowań, szybkość działania i innowacyjność rozwiązań systemów wizyjnych firmy DVT jest przyczyną ich szerokiego wykorzystania w systemach wizualizacji procesów przemysłowych.

Stwierdzenie "Jeżeli nie widzisz problemu, nie możesz go rozwiązać" powinno skłonić producentów wszystkich dziedzin do zastosowania rozwiązań firmy COGNEX.


ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

SmartImage Sensor serii 600 dzięki swym unikalnym właściwościom charakteryzującym systemy wizyjne pozwala na rozwiązanie wielu problemów spotykanych w przemyśle niemożliwych do rozwiązania tradycyjnymi metodami inżynieryjnymi. Dotychczas niezastąpiony - dzięki swym zdolnościom intelektualnym - człowiek ma teraz do pomocy Inteligentne Czujniki Obrazu firmy COGNEX dorównujące mu zdolnościami postrzegania i analizy obserwowanych elementów/procesów będąc odpowiedzią na wiele trudnych zagadnień kontrolno - pomiarowych.


ELIMINACJA BRAKÓW

Cognex

Wykrywanie braków już na wczesnym etapie produkcji stanowi cel każdego członka kadry kierującej. Wykorzystanie systemów wizyjnych firmy COGNEX zwiększa konkurencyjność i możliwości produkcyjne nawet najsprawniej działających przedsiębiorstw. Dzięki wyeliminowaniu pomyłek na wczesnym etapie produkcji możliwe jest zagwarantowanie wysokiej jakości produktów. Umieszczone w odpowiednich miejscach linii produkcyjnej punkty kontroli jakości wydatnie obniżają jednostkowy koszt produkowanych wyrobów. Kontrola jakości na linii produkcyjnej to także identyfikacja tymczasowych miejsc powstawania braków. Koszty systemów wizyjnych (czasami wręcz nieprzeliczalne na korzyści z nich wynikające) zwracają się w przeciągu krótkiego czasu ich funkcjonowania.SmartImage Kit serii 600 stanowi kompletny system obróbki obrazu do wykorzystania na platformie przemysłowej. W skład zestawu wchodzi: inteligentna kamera, oświetlenie, optyka, okablowanie oraz dedykowane oprogramowanie narzędziowe. Cały zestaw w bardzo korzystnej cenie.

Do pracy z SmartImage Kit niezbędny jest komputer klasy PC z portem szeregowym lub z kartą sieciową Ethernet. Po opracowaniu aplikacji na komputerze PC jest ona zapisywana w kamerze. Praca kamery odbywa się całkowicie niezależnie od komputera.

CognexKamera

Ten inteligentny czujnik zawiera w swym wnętrzu wszystkie niezbędne elementy systemu obróbki obrazu: kamerę, kartę do przechwytywania obrazu, komputer. Mała i mocna obudowa (40x55x115mm) oraz pewny sposób mocowania zapewnia łatwą integrację z istniejącymi systemami automatyki.

Rejestracja obrazu odbywa się dzięki monochromatycznemu czujnikowi CCD o rozdzielczości 640x480 pikseli. Dzięki unikalnej możliwości odświeżania zdefiniowanych obszarów czujnika CCD częstotliwość odświeżania sięga 500 obrazów na sekundę. Dane zarejestrowane przez czujnik CCD są bezpośrednio przesyłane do pamięci operacyjnej kamery (patent COGNEX). Bezpośrednie połączenie pamięci operacyjnej kamery i czujnika obrazu umożliwia szybką rejestrację stabilnego obrazu wysokiej jakości. Zarejestrowany obraz podlega obróbce przy pomocy zintegrowanego z kamerą procesora PowerPC zaprogramowanego i sparametryzowanego z użyciem SoftSensor'ów. Oprogramowanie dokonuje inspekcji, której wynikiem jest zaakceptowanie bądź zdyskwalifikowanie badanego obiektu i przekazuje informację do systemów sterowania, automatyki, robotyki, itd. Komunikacja z otoczeniem jest możliwa z wykorzystaniem wejść/wyjść cyfrowych, RS422, Ethernet, różnego rodzaju protokołów i sterowników.