Branża spożywcza:

Kontrola w procesie produkcji ciast

Kontrola w procesie produkcji ciast

Zadanie diagnostyczne:

Na linii produkującej ciastka sprawdzane są dwa parametry. Pierwszy to ilość masy kremowej nakładanej na ciastko, a drugi to prawidłowe sklejenie dwóch połówek ciastka. Kontrola wizyjna jakości wyrobów jest przeprowadzana na przenośniku. W zadaniu pierwszym kamera sprawdza ilość kremu wyłożonego na ciasto w jego środkowej części. Zbyt mała porcja kremu nie pozwoli na prawidłowe sklejenie połówek ciastka. W drugiej części zadania są kontrolowane ilość ciastek przygotowanych do pakowania oraz sposób ich wykonania. Liczona jest ilość połówek w zestawie.

Branża spożywcza:

Kontrola poziomu w pojemnikach z plastiku

Kontrola poziomu w pojemnikach z plastiku

Zadanie diagnostyczne:

Kontrola poziomu wypełnienia pojemników prowadzona jest na linii produkującej wykonującej dwie wersje produktu. Produkt pierwszy pakowany jest do butelek białych a drugi do butelek czarnych. W przypadku pierwszym pojemnik oświetlany jest od tyłu w taki sposób aby prześwietlić jego zawartość. Na zdjęciu z kamery widoczna jest granica pomiędzy płynem a pustą przestrzenią w butelce. Narzędzia pomiarowe dokonują pomiaru poziomu wypełnienia i na podstawie wyniku klasyfikują produkt jako dobry lub do poprawki.
Przy pojemnikach czarnych poziom badany jest na podstawie obserwacji części butelki z paskiem wskaźnikowym. Pomiar tak jak w przypadku butelki białej wykonywany jest przy pomocy narzędzi pomiarowych wbudowanych w oprogramowanie kamery. Korektę ustawienia narzędzi pomiarowych na obrazie odczytanym przez kamerę wykonują narzędzia pozycjonujące. Wyszukują one cechy charakterystyczne np. butelki i przemieszczają narzędzia pomiarowe zgodnie z przemieszczeniami tych cech.

Branża spożywcza:

Kontrola opakowań kartonowych

Kontrola opakowań kartonowych

Zadanie diagnostyczne:

System kontroli weryfikuje sposób zamknięcia pudełka. Aby produkt nie uległ uszkodzeniu wszystkie klapy pudełka powinny być prawidłowo doklejone i zamknięte. Rozpoznanie niewłaściwego zamknięcia odbywa się na podstawie badania jasności obrazu w zdefiniowanej przestrzeni. Narzędzia są dobrane w taki sposób aby określić błąd zamknięcia ale jednocześnie wykryć która z klap jest odchylona. Kamera dostarcza informacji pozwalających na wprowadzenie odpowiednich poprawek w dalszej części procesu technologicznego. Na powyższym rysunku przedstawiony jest przykładowy błąd występujący przy klejeniu opakowań.

Branża papiernicza:

Kontrola szczelin w ryzie papieru

Kontrola szczelin w ryzie papieru

Zadanie diagnostyczne:

Przy produkcji papieru kontrolowane są szczeliny w ryzach, które mogą być spowodowane np. skrawkami papieru, które dostały się do ryz w operacji cięcia. Skrawki takie niszczą powierzchnie papieru co znacznie obniża konkurencyjność produktu. Szczeliny wykrywane są przy pomocy narzędzia do wyszukiwania obiektów o zdefiniowanej intensywności. Na zdjęciu widoczne są obszary w kolorze szarym wskazujące na miejsce powstania szczeliny.

Branża elektroenergetyczna:

Diagnostyka stanu gwintu w izolatorach
Diagnostyka stanu gwintu w izolatorach 1

Diagnostyka stanu gwintu w izolatorach

Zadanie diagnostyczne:

Diagnostyka prowadzona jest w celu wykrycia powierzchni uszkodzonych na gwincie izolatorów ceramicznych. Na gwincie mogą wystąpić ubytki materiału lub zniekształcenia kształtu gwintu eliminujące produkt. Kształt gwintu oceniany jest przez narzędzia pomiarowe przy pomocy których mierzone są odległości pomiędzy rowkami gwintu. Do wykrycia ubytków stosowane są narzędzia do badania intensywności odbitego światła Powierzchnie z ubytkami rozpraszają światło dzięki czemu możliwe jest wykrycie wadliwego produktu.

Branża papiernicza:

Diagnostyka oznaczeń produktu
Diagnostyka oznaczeń produktu 1

Diagnostyka oznaczeń produktu

Zadanie diagnostyczne:

Ocena prawidłowego naniesienia oznaczeń. Na produkcie nanoszone są oznaczenia i powinny być umieszczone w powierzchni na której umieszczona jest faktura w ściśle określonej pozycji. W przykładzie pieczęć powinna znajdować się w środku napisu ONE. Do oceny wykorzystano narzędzia do wyznaczenia środka pieczęci oraz napisu. Następnie przy pomocy narzędzi pomiarowych określono różnicę w położeniu środków obu elementów. Poniżej przedstawiona jest tabela wyników z parametrami wyznaczonymi podczas diagnostyki. Odległość pomiędzy środkami przedstawiona jest w tabeli kolorem niebieskim.

Branża elektrotechniczna:

Diagnostyka montażu

Diagnostyka montażu

Zadanie:

Zadanie diagnostyczne polega na sprawdzeniu ilości komponentów w zmontowanym produkcie przed pakowaniem i wysyłką do odbiorcy. Produkt montowany jest z trzech elementów każdy w innym kolorze. Pierwsze zadanie wykonywane przez kamerę to pozycjonowanie narzędzi na obrazie przedmiotu. Narzędzia pozycjonowane są względem oprawki przedmiotu. Następnie w wyznaczonym obszarze badana jest obecność poszczególnych elementów. W wyniku inspekcji obsługa dostaje informacje o błędnym wykonaniu produktu oraz informację o rodzaju błędu, czyli która z części nie została zamontowana.

Branża elektroniczna:

Diagnostyka montażu

Zadanie:

Zadanie diagnostyczne polega na sprawdzeniu prawidłowego montażu płyt głównych do komputerów. Na płytach kontrolowane mogą być wszystkie elementy. Na podstawie informacji o braku któregokolwiek elementu płyta kierowana jest do poprawy. Kamera DVT stosowana jest również do sprawdzenia poprawności oznaczeń naniesionych na elementy płyty.

Branża metalowa:

Diagnostyka gwintów

Diagnostyka gwintów

Zadanie:

Na obudowie skrzyni biegów kontrolowane są gwinty w otworach do mocowania skrzyni. Zadanie diagnostyczne polega na końcowej weryfikacji otworów pod względem wykonania w nich gwintu. Stan gwintu nie jest kontrolowany. Zadanie wykonywane jest przy wykorzystaniu jednej kamery i oświetleniu z kilku źródeł korpusu skrzyni. Zadanie wykonywane jest przy wykorzystaniu narzędzia do pomiaru intensywności światła w otworach. Powierzchnia wewnętrzna otworu bez gwintu widoczna na poniższym rysunku nie odbija światła i widoczna jest jako ciemny punkt. Ocena ilości światła odbitego przez powierzchnię gwintową jest podstawą do oceny prawidłowego wykonania korpusu.

Branża samochodowa:

Diagnostyka gwintów

Zadanie:

W elemencie montowanym w systemach hamulcowych kontrolowana jest jakość gwintów. Warunkiem poprawnego wykonania elementu jest wykonanie co najmniej czterech stopni gwintu w każdym z otworów. Element jest obracany przed kamerą w taki sposób aby możliwe było kontrolowanie każdego z otworów. Stopnie gwintu zliczane są przez narzędzie pomiarowe umożliwiające liczenie przejść pomiędzy jasnymi i ciemnymi elementami gwintu widocznymi na zdjęciu z kamery.

Przemysł maszynowy:

Diagnostyka łożysk

Diagnostyka łożysk

Zadanie:

Po wykonaniu łożyska sprawdzana jest poprawność jego montażu. Łożysko wprowadzane jest na odpowiednio podświetlony blat. Kamera pracuje nad łożyskiem i przy pomocy odpowiednich narzędzi sprawdza ilość elementów tocznych prowadzonych do łożyska. Dodatkowo kontrolowane są wymiary geometryczne łożyska.

Przemysł samochodowy:

Odczyt parametrów pomocniczych
Odczyt parametrów pomocniczych

Odczyt parametrów pomocniczych

Zadanie:

Zadanie diagnostyczne wykonywane jest w celu odczytu kąta o jaki należy obrócić przedmiot aby prawidłowo połączyć montowane elementy. Na elemencie prezentowanym na zdjęciu widoczne są trzy wypusty. Najmniejszy z nich powinien przyjąć odpowiednie położenie kontowe aby możliwe było prawidłowe połączenie z innym elementem. W pierwszym etapie wyznaczana jest oś główna elementu. Następnie przy pomocy narzędzi pomiarowych wyznaczany jest kąt obrotu potrzebny do prawidłowego bazowania elementu.

Przemysł samochodowy:

pomiary w przemyśle samochodowym

Pomiary

Zadanie:

Przy produkcji piast do kół samochodów ciężarowych występują błędy związane z wykonaniem nieprawidłowego odlewu oraz z błędnym wykonaniem otworów piasty. Diagnostyka wyrobów prowadzona jest na stanowisku zabudowanym na linii produkcyjnej. Piasty wprowadzane są na stanowisko i oświetlane w taki sposób aby otwory widoczne były w postaci ciemnych elementów. Przy pomocy narzędzi do wyszukiwania takich elementów odczytywane są pozycje każdego z otworów na kole piasty. Następnie narzędzia pomiarowe obliczą odległości nawierconych otworów względem osi piasty. Piasty które zostały ocenione jako produkty wadliwe wyprowadzane są do bufora braków.

Przemysł elektroniczny:

pomiary w przemyśle ekonomicznym

Pomiary

Zadanie:

Plastikowe złącza wykorzystywane w produkcji poduszek powietrznych testowane są pod względem zachowania wysokiej dokładności wykonania bolców. Testowana jest wysokości każdego z bolców we wtyczce. Narzędzia pomiarowe wyszukują podstawy osadzenia bolców oraz ich wierzchołków a następnie obliczają wysokość każdego z nich. W zadaniu tym wykorzystywane są również narzędzia do lokalizacji wtyczki na obrazie kamery.

Przemysł samochodowy:

Odczyt kodów dwuwymiarowych

Odczyt kodów dwuwymiarowych

Zadanie:

Na koła zębate nanoszone są kody dwuwymiarowe. Zadaniem systemu DVT jest sprawdzenie czy kod został naniesiony prawidłowo i czy jest czytelny. Dodatkowo w zadaniu tym mierzone są promienie wewnętrzne i zewnętrzne kontrolowanych elementów.

Przemysł samochodowy:

Współpraca kamer z układami sterowania

Współpraca kamer z układami sterowania

Zadanie:

Na zdjęciu widoczna jest kamera zamontowana na robocie ABB. Zadanie diagnostyczne polega na zbadaniu kilkunastu parametrów silnika produkowanego na tej linii. Zadaniem robota jest pozycjonowanie kamery nad kolejnymi elementami silnika. Kamera na podstawie przygotowanego programu diagnostycznego przeprowadza inspekcję kolejnych elementów. Po wykonaniu zadania diagnostycznego przesyła informację do robota o gotowości do wykonania następnego zadania. Informacje i wyniku pomiarów i kontroli kolejnych elementów mogą przesyłane są do bazy danych w celu tworzenia historii produktu.