Novum

Projekt i symulacja linii do obróbki produktów z tworzywa

Oprogramowanie Winmod daje możliwość przygotowania cyfrowego odwzorowania linii produkcyjnej. Modele 3D, czujniki, sterowniki PLC oraz produkt przekładany pomiędzy poszczególnymi gniazdami linii zachowują się tak, jak w rzeczywistej, wykonanej fizycznie linii produkcyjnej. Można w ten sposób sprawdzić najlepsze ustawienie urządzeń względem siebie a nawet czas całego cyklu produkcyjnego. W tym przpadku oprogramowanie zostało użyte na potrzeby symulacji linii do obróbki elementów z tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wodociągi i kanalizacja

Wizualizacja i kontrola systemu sieci wodociągów i kanalizacji

Dla przegsiębiorstwa z Nysy opracowaliśmy aplikację do wizualizacji siatki obiektów wodociągowych naniesionej na plan miasta. Aplikacja działa w całości w przeglądarce Internet Explorer i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania ani licencji na komputerze użytkownika. Na mapę topograficzną dostępną w Internecie została zrzutowana siatka obiektów opisana współrzędnymi geograficznymi a z dodatkowych baz danych udostępnionych przez GUGiK pobierane są dane katastralne. Dzięki temu można zobaczyć na jakich działkach zlokalizowane są rurociągi i obiekty. W oknie aplikacji przedstawiono między innymi stany alarmowe obiektów, listę alarmów i wyszukiwarkę obiektów.

Funkcje aplikacji:

  • monitorowanie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków
  • sterowanie urządzeniami na poszczególnych obiektach
  • raportowanie
  • podgląd sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na interaktywnym planie miasta

Czytaj więcej: Wizualizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej