Wodociągi i kanalizacja

Wizualizacja i kontrola systemu sieci wodociągów i kanalizacji

Dla przegsiębiorstwa z Nysy opracowaliśmy aplikację do wizualizacji siatki obiektów wodociągowych naniesionej na plan miasta. Aplikacja działa w całości w przeglądarce Internet Explorer i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania ani licencji na komputerze użytkownika. Na mapę topograficzną dostępną w Internecie została zrzutowana siatka obiektów opisana współrzędnymi geograficznymi a z dodatkowych baz danych udostępnionych przez GUGiK pobierane są dane katastralne. Dzięki temu można zobaczyć na jakich działkach zlokalizowane są rurociągi i obiekty. W oknie aplikacji przedstawiono między innymi stany alarmowe obiektów, listę alarmów i wyszukiwarkę obiektów.

Funkcje aplikacji:

  • monitorowanie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków
  • sterowanie urządzeniami na poszczególnych obiektach
  • raportowanie
  • podgląd sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na interaktywnym planie miasta