Informacje o projekcie:

Klient: Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o.
Lokalizacja: Nysa
Tytuł projektu: System sterowania i wizualizacji oczyszczalni ścieków „AKWA” w Nysie
Lata realizacji: 2015
Sterowniki: GE RX3i PacSystem
Wizualizacja: InTouch

Cel i zakres projektu

Współpraca z przedsiębiorstwem AKWA w zakresie oczyszczalni ścieków rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy to wykonaliśmy pierwszy system monitorowania i sterowania. System składał się z dwóch komputerów PC z oprogramowaniem wizualizacyjnym InTouch 9.0 oraz czterech sterowników VersaMax. Dodatkowo do komputera podłączone zostały 2 liczniki przepływu CRP-04 służące do bilansowania przepływów na wlocie oraz wylocie oczyszczalni.

W 2014 r Abis wykonał układ sterowania instalacją biogazu.

W 2015 r ABIS wykonał zadanie inwestycyjne wymiany całego układu automatyki obejmujące rozbudowę sterowania o komorę biologiczną i wprowadziliśmy szereg usprawnień w dotychczasowym układzie sterowania.

Zakres prac obejmował:

 • Dostawę i montaż 7 szt. szaf sterowniczych
 • Wymianę istniejących urządzeń pomiarowych i instalacji nowych
 • Wprowadzenie nowych punktów pomiarowych
 • Dostawę, montaż i uruchomienie 7 szt. sterowników PLC GE RX3i Pac System wraz z panelami operatorskimii
 • Modernizację istniejącego systemu SCADA (Wonderware InTouch) w zakresie wymiany komputerów i aktualizacji wizualizacji według nowoczesnych standardów
 • Wymianę pomp cyrkulacyjnych w ilości 8 szt.
 • Doposażenie układów zasilających pompy, mieszadła i dmuchawy w falowniki i układy łagodnego rozruchu
 • Doposażenie istniejących zasuw w napędy elektryczne
 • Wykonanie magistral danych i sieci światłowodowych na potrzeby komunikacji rozproszonych urządzeń i systemów

Na nowo został zbudowany system raportowania oparty o przeglądarki raportowe i skonfigurowano system pod zdalny dostęp serwisowy.

Funkcje systemu

 • Kontrola i sterowanie pracą oczyszczalni
 • Alarmowanie w sytuacjach awaryjnych i nietypowych
 • Archiwizowanie informacji o alarmach
 • Archiwizowanie wartości procesowych (trendy)
 • Generowanie raportów w oparciu o bazę danych i www
 • Przygotowanie danych pomiarowych i rozliczeniowych pod kątem ochrony środowiska