Klient: Coca Cola HBC
Lokalizacja: Staniątki k. Niepołomic
Opis: Transmisja radiowa w systemie sterowania studnią
Data realizacji: 2005
Projekt: Abis s.c.
Sterownik: VersaMax Micro, VersaMax
Łączność: Satelline 1870
Funkcje systemu:
  • Komunikacja z odległym obiektem
  • Sterowanie studnią
  • Dołączenie studni do zakładowej sieci Profibus

Opis:

Celem stworzenia systemu było dołączenie do zakładowej sieci Profibus studni znajdującej się w odległości 1 km. Zostało to zrealizowane na dwóch sterownikach GE Fanuc połączonych poprzez sieć radiową opartą na radiomodemach SATELLINE 1870.

Dołączenie sterowania studnią do sieci Profibus zostało zrealizowane przez wykorzystanie sieci Modbus. Dwa sterowniki są połączone przez radiomodemy siecią Modbus. Jeden pracuje jako master, drugi jako slave. Sterownik pracujący jako master w sieci Modbus jest slave’m w sieci Profibus. Ze sterownika znajdującego się w studni zostają odczytywane i zapisywane rejestry, które są udostępnione w sieci Profibus. Jest to 16 rejestrów wejściowych i 8 rejestrów wyjściowych. Odczyt i zapis odbywa się co 10 sekund.