Informacje o projekcie:

Klient: Huta Szkła Jaroszowiec Sp. z o.o.
Lokalizacja: Jaroszowiec
Tytuł projektu: System zdalnego sterowania studnią głębinową
Rok realizacji: 2004
Łączność: Satelline 1870; I-Link 100
Wizualizacja: -

Cel i zakres projektu:

System zdalnego sterowania i monitoringu został zbudowany w oparciu o urządzenia firmy SATEL Oy. Do ustanowienia łączności radiowej pomiędzy zakładem a studnią głębinową użyte zostały radiomodemy SATELLINE 1870 pracujące w paśmie wolnym 800MHz. Dołączone do nich zostały urządzenia I-Link pozwalające na pobieranie sygnałów cyfrowych i analogowych.

Operator na pulpicie operatorskim ma podgląd na aktualny stan pracy pompy, ciśnienie, poziom otwarcia zasuwy. Sterowanie obejmuje załączanie i wyłączanie pompy otwieranie zasuwy i sterowanie elektrozaworem.

Zadanie, które w swoim technicznym zakresie było dość typowe, utrudnione było przez lokalizację studni w lesie, który jak wiadomo mocno tłumi fale radiowe, szczególnie w paśmie 800 MHz.

Funkcje systemu:

  • Zdalne sterowanie pracą studni
  • Monitoring parametrów pracy studni