Klient: Mała Elektrownia Wodna
Lokalizacja: Kraków
Opis: System łączności radiowej w systemie monitoringu stanów pracy Małej Elektrowni Wodnej
Data realizacji: 2003
Sterownik: GE Fanuc VersaMax, GE Fanuc VersaMax Micro
Łączność: Satelline 2ASxE
Funkcje systemu:
  • Monitorowanie sygnałów pracy elektrowni wodnej
  • Przesyłanie informacji o stanie pracy elektrowni do stacji monitorowania
  • Kontrola stanu połączeń radiowych i systemu monitoringu

Opis:

Fundacja Zakład Wychowawczy Im. Ks. Siemaszki mieszcząca się w Piekarach zainwestowała w produkcję ekologicznej energii elektrycznej. Inwestycja określona jako Mała Elektrownia Wodna została zakończona pod koniec kwietnia 2003 roku a obejmowała budowę elektrowni wodnej na stopniu wodnym Kościuszko w okolicach Krakowa. Elektrownia została zaprojektowana tak, aby była to jednostka bezobsługowa podlegająca tylko czasowym dozorom i przeglądom. Założono jednak, że część sygnałów opisujących stany pracy elektrowni będzie przesyłana do dwóch niezależnych stacji monitorowania. Do transmisji sygnałów pomiędzy obiektami wykorzystano radiomodemy Satel.

1. Stacja nadawcza pracująca na Małej Elektrowni Wodnej. Na stacji tej zabudowano sterownik VersaMax którego zadaniem jest zebranie sygnałów o stanie pracy elektrowni i przesłanie ich przy pomocy radiomodemu Satelline 2AS do stacji monitorowania.

2. Stacja odbiorcza pracująca na nastawni Jazu stopnia wodnego Kościuszko. Na stacji tej na podstawie sygnałów odebranych z elektrownii będą podejmowane decyzje o odnośnie podwyższenia lub obniżenia wielkości przepływu wody przez turbiny elektrowni.

3. Stacja odbiorcza pracująca w Ośrodku w Piekarach. Na stacji tej na podstawie sygnałów odebranych z elektrownii w ośrodku decyzyjnym będą wypracowywane strategie prowadzenia pracy Małej Elektrowni Wodnej.