Klient: MPEC Mielec
Lokalizacja: Mielec
Opis: System łączności radiowej w MPEC Mielec
Data realizacji: 2003
Projekt: Abis s.c.
Łączność: Radiomodem Satelline-3AS
Funkcje systemu:
  • Sieć radiowa pełni w tym wdrożeniu podwójne zadanie.Pierwsze z nich to wymiana danych pomiędzy urządzeniami pracującymi w poszczególnych obiektach (sterowniki, liczniki ciepła) a aplikacja wizualizacyjną zapewniająca monitoring i sterowanie parametrami pracy tychże obiektów .
  • Zadanie drugie to zapewnienie możliwości zdalnego programowania sterowników pracujących w sieci ciepłowniczej bez konieczności przerywania pracy systemu wizualizacji danych.
  • Uruchomienie sieci radiowej umożliwiło podgląd parametrów pracy obiektów w sieci ciepłowniczej, pozwalając na efektywne zarządzanie siecią i jej parametrami. Obnizono koszty obsługi obiektów przez ekipy interwencyjne, skracając czas reakcji w przypadku awarii oraz usprawniono pracę kadry kierowniczej podejmującej decyzje dotyczące gospodarowania zasobami przediębiorstwa.

Opis:

System radiowy został uruchomiony dla dwunastu zmodernizowanych obiektów. Sieć radiowa oparta jest na stacji bazowej,na której został zainstalowany radiomodem z antena dookolna umieszczona na maszcie ustawionym przy budynku siedziby MPEC Mielec. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom pracy radiomodemów, wzmocnień anten oraz wysokości ich zawieszenia oraz pomimo zróżnicowanej zabudowy miasta,sieć radiowa pokrywa nie tylko cały obszar Mielca,ale umożliwia również przyłączenie obiektów położonych w znacznej odległości od miasta .