Klient: Cavere
Lokalizacja: Sandomierz
Opis: Radiowy System Monitorowania
Data realizacji: 2000
Wizualizacja: InTouch
Łączność: Satelcode, Satelnode
Funkcje systemu:
    Zdalny nadzór nad 20 obiektami chronionymi.

Opis:

Zadniem systemu jest zdalne powiadamianie stanowiska centralnego nadzoru o zaistniałym alarmie na obiekcie objętym całodobowym dozorem. Obiekty zlokalizowane są zarówno w Sandomierzu, jak i w okolicznych miejscowościach, oddalonych od centrali do kilkunastu kilometrów. Przy mocy nadajników 0.5 W i antenach kierunkowych osięgnięto bardzo dobre wyniki łaczności w różnych warunkach pogodowych. Satelcode nadaje od 4 do 8 zebranych z lokalnych centralek alarmowych sygnałów oraz dodatkowo sygnały o stanie zasilania i obecności w sieci.

Stanowisko komputerowe zawiera plansze z opisem obiektów, łącznie z modyfikowaną bazą kontaktów do osób odpowiedzialnych za obiekt, opisem dojazdu oraz planem budynku z naniesioną strefą alarmu. Tabela alarmowa pozwala na podgląd alarmów bieżących i zbiorczy wydruk alarmów historycznych, który może posłużyć do rozliczenia z klientem w zakresie skuteczności i pewności nadzoru

Do komunikacji pomiędzy protokołem radiomodemów a InTouchem napisany został driver SATELSIA, który jest aktualnie dostępny w sprzedaży jako osobny produkt, na potrzeby innych aplikacji.