Klient: Biogran GmbH Sp. z o.o.
Lokalizacja: Skawina
Opis: Komputerowa kontrola wagi netto
Data realizacji: 2000
Projekt: Abis s.c.
Sterownik: OCS, 4 szt
Wizualizacja: InTouch 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows, MS Excel, MS Access
Funkcje systemu:
  • statystyczne sterowanie procesem
  • automatyczna kalkulacja błędów
  • archiwizacja oraz wydruk raportów
  • monitorowanie produkcji
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • automatyczna klasyfikacja partii
  • instrukcja obsługi w trybie "on-line"

Opis:

System służy do realizacji zaleceń Prezesa Głównego Urzędu Miar, zamieszczonych w obwieszczeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Miar i Probiernictwa Nr 3 z dnia 10 kwietnia 1997 r w sprawie wymagań dotyczących kontroli ilościowej towarów paczkowanych, zwanych dalej normą "e". Według zaleceń normy, istota opisanego systemu polega na wydzieleniu z ciągłej produkcji grupy paczek i poddaniu jej kontroli statystycznej.

Aby umożliwić ciągłą ocenę partii w trakcie produkcji, przy liniach produkcyjnych instaluje się wagi laboratoryjne, do ważenia aktualnie wyprodukowanych paczek oraz urządzenia sygnalizacyjne, służące do systematycznego informowania obsługi linii.

Po zebraniu wymaganej przez normę ilości próbek, można zakończyć partię, co powoduje uruchomienie procedury kwalifikacji. Wyliczana jest średnia waga netto, odchylenie standardowe, liczona jest ilość opakowań z błędem T (lżejszych niż wartość nominalna pomniejszona o wyliczoną przez normę wartość błędu), na podstawie tych danych podejmowana jest decyzja. Raport zawierający szczegóły kontroli partii, wraz z ostateczną decyzją może zostać wydrukowany na drukarce.

Wszystkie informacje o utworzonych partiach, zrealizowanych próbach i pomiarach przechowywane są w bazie danych. Istnieje możliwość stałego dostępu do tych danych z innych komputerów w zakładzie w celu generowania zaawansowanych i nietypowych raportów i analiz.