Klient: L'Oreal Polska - Kosmepol Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa
Opis: SARPP - System Analizy i Rejestracji Procesu Produkcji
Data realizacji: 2005
Projekt: ABIS s.c.
Wizualizacja: InTouch, MS Access
Funkcje systemu:
Do podstawowych funkcji systemu należą
  • Rejestracja produkcji
  • Rejestracja czasu pracy pracowników
  • Rejestracja przestojów
  • Rejestracja próbek
  • Rejestracja podłączeń zbiorników
  • Rejestracja sortowania
  • Raportowanie danych w wykorzystaniem Microsoft Reporting Services
  • Import danych zewnętrznych
  • Edycja danych podstawowych, Pracowników, Produktów, Urlopów, Budżetu, Linii, itd.

Opis:

Rejestracja danych odbywa się za pośrednictwem narzędzi Wonderware InTouch oraz Microsoft Access.
Baza danych oparta została na systemie Microsoft SQL Server 2005.
Instalacja składa się z 19 linii produkcyjnych, na których rejestrowane są informacje produkcyjne, oraz ok. 30 stanowisk biurowych dla inżynierów produkcji.
Aplikacja działa w architekturze klient serwer w oparciu o systemy Microsoft IIS i PHP oraz Microsoft SQL Server 2005.
System realizuje zabezpieczenia i uprawnienia na poziomie systemu operacyjnego Windows 2003 Server (Windows authentication).