Klient: MIFAM Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych S.A.
Lokalizacja: Milanówek
Opis: Stanowisko statystyczej kontroli jakości produkcji
Data realizacji: 2003
Projekt: ABIS S.C.
Wizualizacja: Wonderware QI Analyst
Funkcje systemu:
  • Akwizycja danych z przebiegu procesu produkcji
  • Ciągła obróbka statystyczna danych
  • Prezentacja wyników

Opis:

System umożliwia analizowanie jakości produkcji w czasie rzeczywistym. Dane zbierane suwmiarką przez operatora są na bieżąco przesyłane do pakietu QI Analyst, w którym następuje ich archiwizacja w bazie danych, obróbka statystyczna i prezentacja wyników. Analiza statystyczna umożliwia wykrywanie błędów wykonania produktu (np. przekroczenie założonych granic parametrów), błędów pomiaru i podejmowania stosownych akcji które zostają odnotowane w bazie danych.