Informacje o projekcie:

Klient: Jastrzebski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Tytuł projektu: Sterowanie i wizualizacja biologicznej oczyszczalni ścieków
Rok realizacji: 1999
Sterowniki: GE Fanuc 90-30, 4 szt., Telemechanique 3 szt.
Wizualizacja: InTouch - 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows NT 4.0, MS Excel

Cel i zakres projektu:

Oczyszczalnia budowana była w trzech etapach od 1997 roku. W pierwszym etapie wykonanym przez Hydrobudowę Śląsk praktycznie nie uruchomiono żadnego układu sterowania. Dopiero w drugim etapie realizowanym przez Budostal-6 został zakupiony komputer i uruchomiono sterowanie całą częścią biologiczną oraz niektóre elementy części mechanicznej. W trzecim etapie realizowanym przez konsorcjum RPB i Hydrobudowa Rzeszów uruchomiono sterowanie częścią osadową i uzupełniono wizualizację. Cztery sterowniki GE Fanuc 90-30 obsługują około 600 sygnałów wejściowych i 400 wyjściowych. Do tego dochodzą jeszcze dostarczone przez firmę Cegielski trzy sterowniki Telemechanique do sterowania pracy układu natleniania. InTouch obsługuje w sumie ok. 3000 zmiennych. Pomimo dużej ilości danych sterowniki komunikują się z komputerem za pośrednictwem łączy szeregowych do wieloportowej karty z portami RS-485 pochodzącej od firmy AXIOM. Nie udało się namówić inwestora na zmiany w projekcie i zastosowanie łączy Ethernetowych.
Przy tak dużej instalacji duże znaczenie ma ergonomiczny i przejrzysty układ aplikacji, która musi umożliwić szybkie zlokalizowanie awarii i łatwą nawigację po obiekcie. Użytkownik JZWiK otrzymał dodatkowo środowisko do raportowania najważniejszych pomiarów, głównie pod kątem raportów dla służb ochrony środowiska.

Funkcje systemu:

  • sterowanie częścią mechaniczną, biologiczną i osadową oczyszczalni
  • monitorowanie pracy oczyszczalni
  • monitorowanie pracy stacji natleniania
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • raportowanie stanów pracy oczyszczalni w arkuszach MS Excel
  • obsługa blokad, regulacje PID
  • wspomaganie kontroli przeglądów urządzeń