Informacje o projekcie:

Klient: SEKO WARWICK
Lokalizacja: Świebodzin
Tytuł projektu: System receptur dla pieca hutniczego (podwykonawstwo)
Rok realizacji: 1995
Sterownik: Siemens Simatic S5

Cel i zakres projektu:

Wykonano część receptur do zintegrowanego ze sterownikiem Simatic systemu sterowania piecem do hartowania wyrobów metalowych.

System składał się z 5 głównych receptur, których dane są wzajemnie ze sobą powiązane a w finalnej recepcie i ładowane do sterownika: zestawy temperatur do wygrzewania w poszczególnych komorach pieca, czasów i innych parametrów pomocniczych pieca, zastawów gatunków stali i ich składów procentowych domieszek, listy detali wprowadzanych do pieca i listy receptur. Również archiwum wykonanych detali zostało zrealizowane jako receptura, gdzie nazwy plików z wykonanymi wsadami zawierają m. in. numer miesiąca. Takie rozwiązanie pozwala na przygotowanie zestawów danych do szybkiego przeglądania w InTouch'u dowolnego wsadu oraz do większych analiz w programach czytających pliki w formacie CSV (np. MS Excel). W archiwum przechowywane były również dodatkowe informacje o operatorze, który nadzorował dany wsad, czasie rozpoczęcia i zakończenia wsadu.

Funkcje systemu:

  • przygotowanie produkcji
  • konfiguracja parametrów pracy pieca z komputera
  • konfiguracja wsadu wyrobów
  • raportowanie produkcji
  • archiwizacja wykonanych wsadów