Informacje o projekcie:

Klient: Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.
Lokalizacja: Zielona Góra
Tytuł projektu: Monitorowanie, bilansowanie i raportowanie pracy stacji redukcyjnej pary RS1 i RS2
Rok realizacji: 1997
Sterowniki: GE Fanuc 90-30, 1 szt.
Wizualizacja: InTouch 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows NT 4.0

Cel i zakres projektu:

Od 1995 r. w Elektrociepłowni Zielona Góra trwały intensywne prace mające na celu unowocześnienie i modernizację m. in. układów automatyki i sterowania. Jedną z instalacji w cyklu technologicznym produkcji pary za turbiną, są stacje redukcyjne pary RS1 i RS2. Układ regulacji zaprojektowany został przez Energoprojekt z Gliwic, ABIS wykonał wizualizację stacji. System wizualizacji został dalej rozbudowany przez Energoprojekt i do naszej części aplikacji została dołączona również część monitorowania zbiorników wyrównawczych. Styl graficzny i ergonomika naszej części stała się elementem godnym do naśladowania przez innych wykonawców.
Głównym zadaniem naszej aplikacji było zliczanie i bilansowanie przepływów pary i wody na stacjach, przygotowanie raportów do przeglądu oraz do druku na drukarkę i do pliku. Zadanie bilansowania, choć podobne do innych już zrealizowanych przez nas instalacji, okazało się skomplikowane ze względu na znacznie wyższy zakres ciśnień i temperatur pary niż w większości stacji w przemyśle. Program został zrealizowany i zapisany w module PCM 300.

Funkcje systemu:

  • koncentracja pomiarów z obiektu
  • przeliczenia sum i bilansów wody i pary
  • monitorowanie węzłów cieplnych
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • automatyczne raportowanie
  • instrukcja obsługi w trybie "on-line"