Informacje o projekcie:

Klient: Zakłady Azotowe
Lokalizacja: Tarnów
Tytuł projektu: System monitorowania produkcji katalizatorów
Rok realizacji: 1997
Sterowniki: GE Fanuc 90-30, 2 szt.
Wizualizacja: InTouch 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows 3.11

Cel i zakres projektu:

W Tarnowskich Zakładach Azotowych oddano do użytku unowocześniony system produkcji katalizatorów składający się z faz przygotowania roztworów, wytrącania, filtracji i obmywania, suszenia i granulacja, tabletkowania, i kalcynacji. Odległość pomiędzy sterownikami wynosi ok. 40 m, połączone są one siecią SNP multi-drop na portach zasilaczy (łącza RS 485).

Zadaniem monitoringu jest w tym przypadku przedstawianie temperatury w poszczególnych strefach pieca kalcynatora i ich archiwizacja oraz monitoring węzłu wytrącania katalizatora. Na podstawie zmierzonych wielkości procesowych, takich jak przepływy azotanów, roztworów zasadowych, wskaźnika pH itp. oraz danych wprowadzanych przez obsługę z pomiarów laboratoryjnych wyliczany jest skład procentowy katalizatora oraz sumaryczny skład procentowy. Informacje te są przedstawione na wykresach za wybrany przedział czasu. Czas wytrącania zawiesiny waha się od 2 do 10 godzin, pH może być mierzone przez laborantów przez okres 2 do 3 dni. Dodatkowo w InTouchu liczone są objętościowe przepływy gazów i ich sumy.

Jest to jedna z licznych instalacji oparta na sterownikach GE Fanuc i systemie InTouch pracujących na terenie Zakładów Azotowych Tarnów.

Funkcje systemu:

  • koncentracja sygnałów w sterowniku z obiektu
  • monitorowanie faz wytrącania i kalcynacji
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • diagnostyka stanu instalacji i łączy sieciowych
  • instrukcja obsługi w trybie on-line