Informacje o projekcie:

Klient: Zakłady Górniczo - Hutnicze BOLESŁAW
Lokalizacja: Bukowno k. Olkusza
Tytuł projektu: Monitorowanie i sterowanie oczyszczalnią ścieków przemysłowych i komunalnych
Rok realizacji: 1997
Sterowniki: GE Fanuc 90-30, 1 szt.
Wizualizacja: InTouch 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows NT 4.0

Cel i zakres projektu:

W oczyszczalni tej zastosowane zostały gotowe prefabrykowane urządzenia technologiczne z własnymi układami sterowania, takie jak układ przygotowania i dozowania mleczka wapiennego firmy FLOOTEK, zgarniacze osady firmy Zickert oraz prasa firmy BELLMER. Do układu sterowanie pozostałą częścią instalacji wybrano sterownik GE Fanuc z procesorem CPU 341, którego zadaniem jest również zbieranie sygnałów z w/w urządzeń i transmisja ich do systemu komputerowego.

W sterowniku realizowane jest bilansowanie mediów, uśredniania ich składu pH za dobę oraz przygotowanie danych do raportów w InTouch'u.

System wizualizacji przedstawia graficznie aktualny stan wszystkich urządzeń na oczyszczalni, pozwala na centralne i lokalne sterowanie pracą pomp, archiwizuje dane na dysku oraz drukuje raporty do pliku i na drukarkę. Dzięki doprowadzeniu sygnałów o stanie pracy wszystkich urządzeń na oczyszczalni poprzez sterownik do komputera, użytkownik ma ułatwioną obsługę, pomimo rozprzestrzenienia urządzeń w terenie.

Funkcje systemu:

  • sterowanie częścią wodną i chemiczną oczyszczalni
  • monitorowanie pracy oczyszczalni
  • obsługa blokad
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • automatyczne raportowanie stanów pracy oczyszczalni
  • układy regulacji PID
  • współpraca z niezależnym układem sterowania prasy Bellmer
  • instrukcja obsługi w trybie "on-line"