Informacje o projekcie:

Klient: Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o.
Lokalizacja: Nysa
Tytuł projektu: System monitoringu i sterowania obiektów wodno-kanalizacyjnymi
Rok realizacji: 2008-2015
Sterowniki: GE VercaMicro
Wizualizacja: Cimplicity

Cel i zakres projektu:

Współpraca z przedsiębiorstwem AKWA w zakresie wizualizacji obiektów wodociągowych rozpoczęła się w 2008r od 9 obiektów i systemu SCADA Cimplicity. Obecnie (2015r.) podłączonych jest ponad 50 obiektów - pompowni, hydroforni, zbiorników wody pitnej a licencja na oprogramowanie SCADA obejmuje 1500 zmiennych procesowych. Sterowanie lokalne zapewniają sterowniki PLC GE Versa Micro a komunikację - w większości modemy GPRS Inventia. 15 obiektów komunikuje się z systemem nadrzędnym poprzez radiomodemy Satel.

W 2015 roku opracowana i uruchomiona została aplikacja do wizualizacji siatki obiektów wodociągowych naniesionej na plan miasta.
Aplikacja działa w całości w przeglądarce Internet Explorer i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania ani licencji na komputerze użytkownika.
Na mapę topograficzną dostępną w Internecie została zrzutowana siatka obiektów opisana współrzędnymi geograficznymi a z dodatkowych baz danych udostępnionych przez GUGiK pobierane są dane katastralne. Dzięki temu można zobaczyć na jakich działkach zlokalizowane są rurociągi i obiekty, a na planie miasta w aplikacji przedstawiono:

  • stany alarmowe obiektów
  • listę alarmów
  • wyszukiwarkę obiektów

i wprowadzono inne, dodatkowe funkcjonalności.

Funkcje systemu:

  • monitorowanie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków
  • sterowanie urządzeniami na poszczególnych obiektach
  • raportowanie
  • podgląd sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na interaktywnym planie miasta