Informacje o projekcie:

Klient: PUOZ "PROFET" Sp. z o.o.
Lokalizacja: Osetnica
Tytuł projektu: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków PUOZ "PROFET" Osetnica
Rok realizacji: 2010
Sterownik: SIEMENS S7 - 314C
Wizualizacja: InTouch

Cel i zakres projektu:

Wykonanie systemu automatyzacji oczyszczalni ścieków zakładu PUOZ "Profet" w celu zwiększenia efektywności pracy reaktora biologicznego oraz obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Funkcje systemu:

  • pomiar tlenu w bioreaktorze
  • pomiar pH
  • pomiar temperatury
  • pomiar przepływu ścieków surowych
  • pomiar przepływu kondensatu
  • pomiar przepływu na odpływie z oczyszczalni
  • pomiar przepływu ścieków surowych
  • pomiar poziomu ścieków w zbiorniku buforowym
  • pomiar poziomu kondensatu
  • sterowanie pracą oczyszczalni w cyklu automatycznym

Sterowanie nadrzędne z systemu komputerowego zrealizowanego w oparciu o istniejący sterownik PLC SIEMENS S7-300. Sterownik podłączony jest z komputerem za pomocą bezprzewodowego systemu SCALANCE. Istniejące urządzenia oczyszczalni pracują w oparciu o standard PROFIBUS, zostały zintegrowane z nowa aparaturą Endress + Hauser we wspólnej sieci. Istniejąca rozdzielnia została rozbudowana o dwa pola. Projekt zoptymalizował wykorzystanie istniejącej infrastruktury (aparatura pomiarowa, sterownik PLC, urządzenia komunikacji bezprzewodowej). System pozwala także na monitoring zużytej przez urządzenie energii elektrycznej.