Informacje o projekcie:

Klient: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.
Lokalizacja: Brzesko
Tytuł projektu: System monitoringu komór redukcyjnych Brzesko-Okocim
Rok realizacji: 2010
Sterownik: modem GPRS firmy Inventia model MT-713, MT- 202
Wizualizacja: GE Inteligent Platforms iFIX

Cel i zakres projektu:

Celem projektu jest monitoring ciśnienia wody przed i za redukcją w komorach redukcyjnych w Brzesku-Okocimiu oraz stanu komór redukcyjnych (np. otwarcie włazów, zalanie).Elementami systemu są:

  • komputer PC z zainstalowaną aplikacją wizualizacyjną „Proficy iFIX 5.1”, programem iFIX WebSpace umożliwiającym dostęp do aplikacji przez internet oraz aplikacją zbierającą, dane historyczne „proficy Historian 3.5”, Szafki sterownicze zainstalowane na obiektach wyposażonych w moduły GPRS i czujniki ciśnienia, zalania, włamania umożliwiające pomiary żądanych parametrów oraz ich przesłanie do centrali,
  • modem GPRS dostępowy,który umożliwia zbieranie danych z modułów GPRS na obiektach.

Funkcje systemu:

Do komunikacji wykorzystano modemy GPRS firmy Inventia. Model MT-713 (3 wejścia analogowe, 5 wejść cyfrowych, 2 wyjścia cyfrowe) zasilane bateryjnie.

Ze względu na bateryjny charakter pracy, moduły znajdujące sie na obiektach same inicjują proces komunikacji. Czynność ta wykonywana jest cyklicznie co 1h (o pełnych godzinach) lub w momencie wystąpienia stanu awaryjnego na obiekcie tzn.:

  • przekroczenie progu alarmowego dla jednego z pomiarów ciśnienia
  • otwarcie komory pomiarowej
  • zamknięcie komory pomiarowej
  • otwarcie modułu (zabezpieczenie przed kradzieżą
  • zalanie komory pomiarowej