Informacje o projekcie:

Klient: Spółka Wodociągowa Lipnica Mała
Lokalizacja:Lipnica Mała
Tytuł projektu:System Monitoringu Wodociągu w Lipnicy Małej
Rok realizacji:2010
Sterowniki:GE VersaMax Micro
Wizualizacja: Cimplicity 8.1

Cel i zakres projektu:

 • Monitoring poziomu w zbiornikach wody pitnej w Lipnicy Małej, przepływ wody do/ze zbiorników, stan chloratora, mętności dopływającej wody oraz stan pomp w studniach głębinowych
 • Sterowanie zasuwami doprowadzającymi wodę do zbiorników, sterowanie chloratorem, sterowanie pompami
 • Komputer PC z zainstalowaną aplikacją wizualizacyjną „Proficy HMI\SCADA – Cimplicity 8.1” oraz aplikacją zbierającą dane historyczne „Proficy Historian 3.1”
 • Radiomodem zainstalowany przy komputerze służący do komunikacji zdalnej z szafą sterowniczą
 • Szafa sterownicza zainstalowana w pomieszczeniu przy zbiornikach, zawierająca elementy sterujące systemem (styczniki, przekaźniki, sterowniki PLC) oraz panel operatorski (służący do lokalnego sterowania parametrami systemu) i radiomodem służący do komunikacji zdalnej z systemem wizualizacji

Funkcje systemu:

Realizowany projekt ma za zadanie utrzymywać zadany poziom w zbiornikach oraz nie dopuścić do napełnienia zbiorników mętną woda z rzeki.

Zamknięcie dopływu do zbiorników i puszczenie dopływającej wody na przelew występuje, gdy:

 • mętność wody dopływającej przekroczy zadany próg
 • pojawi się sygnał z pływaka maksymalnego w jednym ze zbiorników
 • wartość poziomu w jednym ze zbiorników przekroczy ustawiony próg.

Napełnianie zbiorników następuje, gdy:

 • brak sygnałów z pływaków max w zbiornikach, mętność wody z rzeki poniżej ustawionego progu
 • wartość poziomu w jednym ze zbiorników spadnie poniżej zadanego progu (wartość ustawiana z panelu sterującego na obiekcie)

Aby napełnić zbiorniki algorytm w sterowniku PLC:

 • zamyka zasuwę
 • czeka na sygnał z krańcówki zamknięcia tej zasuwy, po czym
 • zamyka zasuwę umożliwiającą przelew wody do rzeki
 • czeka na sygnał z krańcówki zamknięcia tej zasuwy, po czym
 • otwiera zasuwę umozliwiająca przelew wody z rzeki
 • czeka na sygnał z krańcówki otwarcia tej zasuwy, po czym kończy pracę.

Aby zamknąć dopływ do zbiorników algorytm w sterowniku PLC:

 • zamyka zasuwy: doprowadzające wodę z rzeki i doprowadzające wode z pomp
 • czeka na sygnał z krańcówek zamknięcia tej zasuwy, po czym
 • otwiera zasuwę umożliwiającą przelew wody do rzeki
 • czeka na sygnał z krańcówki otwarcia tej zasuwy, po czym kończy pracę.