Informacje o projekcie:

Klient: Gamrat S.A.
Lokalizacja: Jasło
Tytuł projektu: System wizualizacji transportu i przygotowania mieszanki
Rok realizacji: 2005
Sterowniki: Siemens S5 komunikacja Ethernet
Wizualizacja: InTouch 9.0

Cel i zakres projektu:

Celem stworzonego systemu było zastąpienie istniejących stanowisk wizualizacji transportu i przygotowania mieszanki oraz komputera z recepturami oraz dodatkowo rozbudowa systemu sterowania i wizualizacji o nowe elementy. System składa się z dwóch stacji wizualizacji podłączonych do sterowników SiemensS5 siecią Ethernet przez karty CP1430TCP. Stacje wizualizacji oparte są na komputerach PC z oprogramowaniem wizualizacyjnym InTouch 9.0. Obie stacje operatorskie posiadają tą samą funkcjonalność. Dla ułatwienia edycji receptur jeden z komputerów został wyposażony w dwa monitory.

 

 

 

Funkcje systemu:

  • Wizualizacja i sterowanie linii naważania
  • Zarządzanie recepturami dla linii
  • Przygotowanie danych raportowych