Informacje o projekcie:

Klient: Śrubena S.A.
Lokalizacja: Żywiec
Tytuł projektu: Wizualizacja i raportowanie pracy linii hartowniczej
Rok realizacji: 2004
Projekt: Elterma S.A.
Wizualizacja: InTouch 8.0

Cel i zakres projektu:

Stacja wizualizacji komunikuje się ze sterownikiem Siemens S7-300 za pośrednictwem karty komunikacyjnej CP 343-1 poprzez zakładową sieć ethernet. System wizualizacji poza monitorowaniem pracy linii jest odpowiedzialny za kontrolowanie przełączania i edycję receptur oraz raportowanie pracy linii. Dane raportowe i receptury przechowywane są na zakładowym serwerze w bazie MS SQL Serwer.

Funkcje systemu:

  • Wizualizacja i sterowanie linii hartowniczej
  • Zarządzanie recepturami dla linii
  • Przygotowanie danych raportowych