Informacje o projekcie:

Klient: Huta Łaziska S.A.
Lokalizacja: Łaziska Górne
Tytuł projektu: System monitoringu nastawni centralnej elektrycznej, akwizycja danych
Rok realizacji: 2004
Sterowniki: VersaMax
Wizualizacja: InTouch, QuickPanel

Cel i zakres projektu:

Nastawnia elektryczna jest jednym z kluczowych miejsc w Hucie Łaziska, której jedynym surowcem energetycznym jest prąd. Konieczność monitorowania stanu zasilania poszczególnych pieców, szybkie wykrywanie awarii i mikro-awarii ma znacznie ułatwić zabezpieczenie ciągłości produkcji tej jedynej surowcowej huty w Polsce.

System monitoringu składa się ze sterownika GE Fanuc VersaMax z oddalonymi modułami EGD, stacji wizualizacji z oprogramowaniem Wonderware InTouch i panela operatorskiego GE Fanuc QuickPanel. Sterownik połączono ze stacją wizualizacji siecią Ethernet, moduły oddalone EGD zostały połączone ze sterownikiem światłowodem, zaś mierniki Lumel komunikują się z komputerem za pomocą protokołu Modbus po sieci RS485.

Sterownik zbiera sygnały dyskretne z obiektów oraz generuje zdarzenia związane ze zmianą stanu tych sygnałów. Wszelkie zdarzenia takie jak wystąpienia alarmów i powroty są kolejkowane w sterowniku, co zapobiega utracie informacji w przypadku zaniku łączności.

Odczyty z mierników Lumel przesyłane są bezpośrednio do stacji wizualizacji, która zajmuje się ich kontrolą oraz alarmowaniem w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości.

Wszystkie zdarzenia i alarmy można przeglądać w raportach utworzonych w programie Excel.

W przyszłości do systemu mogą być podłączane jeszcze inne obiekty z terenu huty związane z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej.

Funkcje systemu:

  • Prezentacja i rejestracja wszelkich stanów alarmowych
  • Rejestracja zdarzeń alarmowych
  • Raportowanie alarmów i zdarzeń