Informacje o projekcie:

Klient: Pliva Kraków S.A.
Lokalizacja: Kraków
Tytuł projektu: Ogólnozakładowy monitoring parametrów i układów klimatyzacji, gromadzenie danych
Rok realizacji: 2003
Wizualizacja: InTouch 7.11, InSQL 8.0, Suite Voyager 2.0, ActiveFactory 8.0

Cel i zakres projektu:

System monitoringu instalacji klimatyzacyjnych składa się z:

 • głównej stacji operatorskiej, spełniającej funkcję koncentratora danych z poszczególnych podsystemów, na której dostępna jest wizualizacja z alarmowaniem oraz konfiguracją alarmów zaprojektowana w InTouch’u 7.11
 • stacji operatorskiej z oprogramowaniem FactoryFocus 7.11, spełniającej funkcję podglądu danych z poszczególnych podsystemów, wizualizacji, podglądu alarmów, raportowania
 • przemysłowej bazy danych IndustrialSQL Server 8.0, spełniającej funkcję archiwizacji i udostępniania danych historycznych
 • serwera stron www SuiteVoyager 2.0 z danymi i wizualizacją poszczególnych instalacji klimatyzacyjnych
 • stacji operatorskich na terenie wydziałów, wyposażonych w systemy SCADA koncentrujących dane z poszczególnych układów klimatyzacji, będących samodzielnymi stacjami nie należącymi do domeny
 • stacji użytkowników, dających możliwość podglądu stanu poszczególnych obiektów oraz danych historycznych instalacji przy pomocy programu Internet Explorer, lub oprogramowania Active Factory 8.0

Funkcje systemu:

 • ciągłe monitorowanie instalacji klimatyzacyjnych
 • wizualizacja w postaci graficznej
 • zarządzanie alarmami
 • rozsyłanie informacji o alarmach
 • gromadzenie danych
 • raportowanie